Gaz-System oraz rumuński operator systemu przesyłowego, spółka National Transmismission Company (SNTGN) Transgaz zawarli porozumienie o współpracy, podał Gaz-System.

“Porozumienie zawiera deklarację stron o podjęciu współpracy, która ma na celu wypracowanie jednolitego podejścia do realizacji strategicznych celów UE w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu naturalnego, integracji rynku i zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach porozumienia strony zdecydowały się na ścisłą współpracę w zakresie działań podejmowanych na szczeblu zarówno regionalnym, jak i unijnym” – czytamy w komunikacie.

Strony porozumienia podkreśliły, że dążą do tego, aby transformacja energetyczna była wdrażana w sposób sprawiedliwy i efektywny kosztowo, co pozwoli na osiągnięcie zróżnicowanego i dobrze zintegrowanego rynku energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jednocześnie operatorzy zobowiązali się do zacieśnienia współpracy w zakresie rynków gazu ziemnego i LNG, gdyż te nośniki energii będą odgrywać kluczową rolę w procesie dekarbonizacji zarówno w Polsce, jak i w Rumunii.

Ponadto spółki będą rozpoznawać możliwości współpracy w zakresie przesyłania nowych gazów i wodoru, co będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania i rozwoju krajowych systemów przesyłowych w obu krajach, zaznaczono również.

“SNTGN Transgaz i Gaz-System zobowiązują się do podejmowania dalszych działań w celu zapewnienia efektywnej realizacji zawartego porozumienia. Strony są przekonane, że obustronna współpraca będzie korzystna nie tylko dla krajów zaangażowanych, ale także dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej” – czytamy dalej.

Źródło: