Gaz-System i amerykański Solar Turbines podpisali kontrakt na dostawę i serwis kompletu agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu ziemnego. Łączna wartość kontraktu wynosi ponad 550 mln zł.  Umowa z Solar Turbines jest pierwszą umową inwestorską w ramach projektu Baltic Pipe.

“To pierwsza z dostaw inwestorskich w ramach programu. Obecnie Gaz-System wchodzi w okres zakupowy i kontraktowania wykonawców i dostawców projektów. Na podobnym etapie jest spółka Energinet z Danii” – powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień podczas uroczystości podpisania umowy z Solar Turbines.

Dostawa obejmuje łącznie 10 agregatów sprężarkowych o mocy od 5 do 10 MW. Trzy z nich trafią do Tłoczni Gazu Goleniów, kolejne trzy do Tłoczni Gazu Gustorzyn, a cztery do Tłoczni Gazu Odolanów.

“Moc tych trzech tłoczni zwiększy o 50 proc. moc tłoczni dzisiaj zainstalowanych w systemie przesyłowym w Polsce” – powiedział prezes Stępień.

Dostawa będzie zrealizowana w okresie od 18 do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Równolegle z umową na dostawę agregatów Gaz-System zapewnił sobie długoterminową, obejmującą okres dziesięciu lat umowę serwisową. Umożliwi to sprawne funkcjonowanie agregatów sprężarkowych, bezpieczną pracę tłoczni gazu oraz ciągłość realizacji usługi przesyłowej tego surowca.

Zdaniem prezesa dzięki umowie i realizacji zaplanowanych inwestycji będzie możliwe rozprowadzenie gazu z nowych kierunków i umożliwienie zastąpienia dotychczasowych szlaków dostaw i przesyłu we wszystkich kierunkach do całej polskiej gospodarki i do Europy Środkowej.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski potwierdził, że projekt Baltic Pipe jest realizowany zgodnie z harmonogramem co do tygodnia i nie ma żadnych zagrożeń co do terminu zakończenia inwestycji w październiku 2022 roku.

“Podpisana dzisiaj umowa z amerykańską firmą na dostawę sprężarek dla trzech polskich tłoczni w programie Baltic Pipe jest jednym z elementów realizowanej przez polski rząd strategii dywersyfikacji źródeł pozyskiwania gazu” – powiedział Naimski.

“Projekt Baltic Pipe jest bardzo ważny nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej, stwarza bowiem możliwości powstania konkurencyjnego rynku gazu w tej części Europy” – dodał.

Baltic Pipe to strategiczna inwestycja mająca na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynek duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich.

W ramach inwestycji na terenie Polski powstaną: gazociąg łączący Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym oraz gazociąg Goleniów-Lwówek. Ponadto zostaną rozbudowane tłocznie gazu w Goleniowie i Odolanowie, a także zostanie wybudowana nowa tłocznia gazu w Gustorzynie.

W styczniu 2019 r. Komisja Europejska przyznała programowi Baltic Pipe dofinansowanie w ramach instrumentu “Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na prace budowlane w maksymalnej wysokości blisko 215 mln euro. W latach 2017 i 2018 wsparciem objęto natomiast realizację prac projektowych w maksymalnej wysokości około 51,45 mln euro.

Z kolei w ramach konkursu w 2015 r. inwestycja ta otrzymała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 400 tys. euro na realizację studium wykonalności. Łączna kwota przyznanego dotychczas unijnego wsparcia dla Baltic Pipe sięga maksymalnie 266,8 mln euro.

Podpis ER