Fot. Gazowiec Independence zaadaptowany na potrzeby magazynowania i regazyfikacji gazu skroplonego/Klaipedos Nafta

W dniu 17 sierpnia 2021 r. GAZ-SYSTEM rozpoczął konsultacje rynkowe Regulaminu procedury Open Season Terminalu FSRU, a także wszystkich dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia.

Głównym celem procedury Open Season Terminalu FSRU jest potwierdzenie zapotrzebowania na nowe zdolności regazyfikacji, a tym samym przekazanie przez uczestników rynku sygnału koniecznego dla realizacji inwestycji. Rozpoczęcie Fazy 1 procedury Open Season Terminalu FSRU planowane jest na październik 2021 r., podczas gdy Faza 2 oraz zawarcie Umów Regazyfikacji, wynikających z jej przeprowadzenia, powinno nastąpić w 2022 r.

W związku z rozpoczęciem konsultacji rynkowych GAZ-SYSTEM planuje zorganizować co najmniej jedno otwarte spotkanie z uczestnikami rynku w pierwszej połowie września, w celu przedstawienia informacji na temat planowanej inwestycji oraz procedury Open Season dla Terminalu FSRU. Informacje o terminie i formie spotkania zostaną umieszczone  na stronie internetowej.

GAZ-SYSTEM  zaprasza uczestników rynku, operatorów sąsiednich systemów przesyłowych oraz odpowiednie organy regulacyjne do wzięcia udziału w konsultacjach rynkowych dokumentacji procedury Open Season. Zgłaszanie uwag i komentarzy dotyczących zarówno założeń realizacji inwestycji, jak i dokumentów regulujących przebieg procedury Open Season, możliwe jest najpóźniej do dnia 13 września 2021 r., do godziny 16:00 (CET) poprzez Kwestionariusz uwag umieszczony w zakładce.

Więcej informacji na temat FSRU znajduje się w zakładce poświęconej temu projektowi.

Źródło: GAZ-SYSTEM

.pl/category/offshore-energetyka/