Fot. 3. Flotylla Okrętów

W piątek, 30 kwietnia, zakończyło się ćwiczenie pk. OKOŃ-21, w którym uczestniczyły wydzielone siły 3. Flotylli Okrętów – największego związku taktycznego Marynarki Wojennej. Ćwiczenie realizowano na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.

Ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. OKOŃ-21 było kolejnym w tym roku ćwiczeniem w ramach szkolenia dowództw i sztabów na szczeblu dowództwa gdyńskiej Flotylli.

Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie obsad Stanowisk Dowodzenia i Punktów Kierowania jednostek wojskowych w planowaniu wsparcia i zabezpieczenia logistycznego sił wydzielonych do operacji obronnej.

W szkoleniu oprócz Dowództwa gdyńskiej Flotylli wzięły udział jednostki podległe: Dywizjon Okrętów Bojowych, Dywizjon Okrętów Podwodnych, Dywizjon Okrętów Wsparcia, Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW oraz Grupa Okrętów Rozpoznawczych. Zabezpieczenie logistyczne, przeciwlotnicze i inżynieryjne w ramach ćwiczenia realizowały: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Morska Jednostka Rakietowa, 9. Dywizjon Przeciwlotniczy oraz 43. Batalion Saperów FOW.

Ćwiczenie na usteckim poligonie potwierdziło zdolności organów dowodzenia do planowania, kierowania i organizowania wsparcia bojowego działań i zabezpieczenia logistycznego sił oraz umiejętności dowódców w zakresie planowania i organizowania przemieszczenia sił i środków.

Podpis: Sekcja Prasowa 3. FO