Prywatna grupa kapitałowa Polenergia po trzech kwartałach bieżącego roku zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do 2,6 mld zł. Skorygowana EBITDA spółka wyniosła prawie 122 mln zł, a zysk netto – 8,5 mln zł. Na początku tego roku akcje Polenergii były wyceniane na 12,35 zł, a wczoraj wieczorem na 19,50 zł.  

Trzeci kwartał był dobrym okresem dla Polenergii. Grupa podała, że wzrost przychodów ze sprzedaży poprawił się aż o 48 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym i wyniósł prawie miliard złotych.

EBITDA w grupy Polenergia w samym tylko trzecim kwartale wyniosła 64,4 mln zł, co oznacza wzrost o 16 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem 2017 roku. Z kolei zysk Polenergii w tym okresie wyniósł 24 mln zł. To znaczna poprawa wyniku spółki: w trzecim kwartale ubiegłego roku spółka zanotowała stratę na poziomie 85,5 mln zł. Z kolei skorygowany zysk netto w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 20,6 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej oznacza to wzrost zysku o 4,7 mln zł.

Może Cię zainteresować:

oStatkach.pl: Celebrity Edge w pierwszym rejsie przez Atlantyk [WIDEO]

oStatkach.pl: Celebrity Edge w pierwszym rejsie przez Atlantyk [WIDEO]

Prywatna grupa kapitałowa Polenergia po trzech kwartałach bieżącego roku zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do 2,6 mld zł. Skorygowana EBITDA spółka wyniosła prawie 122 mln zł, a zysk netto – 8,5 mln zł. Czytaj dalej

Polenergia podała w komunikacie, że po trzech kwartałach 2018 roku odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 27 proc. do poziomu prawie 2,6 mld zł, jednak skorygowany wynik EBITDA był o 11 proc. niższy niż przed rokiem i wyniósł 121,7 mln zł. „Powód, to gorszy wynik na handlu energią elektryczną będący konsekwencją zamknięcia pozycji w związku z wyjątkowym wzrostem cen w pierwszej połowie 2018 roku, który częściowo został skompensowany przez wyższy wynik w segmencie energetyki wiatrowej oraz energetyki konwencjonalnej. W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła w tym czasie 32,1 proc. i była o 0,3 p.p. niższa od rozpoznanej w poprzednim roku”, giełdowa Polenergia podała w komunikacie.

Może Cię zainteresować:

Andrzej Kensbok, wcieszef ARP: produkcja specjalistyczna szansą dla polskich stoczni

Andrzej Kensbok, wcieszef ARP: produkcja specjalistyczna szansą dla polskich stoczni

Prywatna grupa kapitałowa Polenergia po trzech kwartałach bieżącego roku zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do 2,6 mld zł. Skorygowana EBITDA spółka wyniosła prawie 122 mln zł, a zysk netto – 8,5 mln zł. Czytaj dalej

– Konsekwentne przekształcanie Polenergii w nowoczesną, efektywną spółkę energetyczną przynosi wymierne rezultaty. Widać to szczególnie po wynikach segmentu energetyki konwencjonalnej i wiatrowej. Przed nami najważniejsze wydarzenia tego roku, które zdecydują o inwestycjach Grupy. Czekamy na wyniki listopadowej aukcji projektów elektrowni wiatrowych na lądzie, w której Polenergia zgłosiła gotowość do realizacji czterech inwestycji o łącznej mocy 199 MW – mówi Jacek Głowacki, prezes Polenergii.

Może Cię zainteresować:

Polska Grupa Energetyczna: projekty offshore gotowe do 2021 roku

Polska Grupa Energetyczna: projekty offshore gotowe do 2021 roku

Prywatna grupa kapitałowa Polenergia po trzech kwartałach bieżącego roku zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do 2,6 mld zł. Skorygowana EBITDA spółka wyniosła prawie 122 mln zł, a zysk netto – 8,5 mln zł. Czytaj dalej

– Jeszcze w listopadzie ma odbyć się kolejna aukcja, w której zgłosimy 8 MW w projektach elektrowni fotowoltaicznych. Natomiast w segmencie energetyki konwencjonalnej przygotowujemy się do udziału w trzech tegorocznych aukcjach na rynku mocy z okresami dostaw przypadającymi na lata 2021, 2022 i 2023. To, co jest również ważne, to fakt, że ceny zielonych certyfikatów mają najwyższe poziomy od blisko czterech lat, a trend wzrostowy cen energii elektrycznej pozwala optymistycznie patrzeć na perspektywę istotnej poprawy aktywów wytwórczych. Z uwagi na przyjętą w grupie politykę zabezpieczania cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych terminów produkcji, w wynikach spółki nie widać jeszcze w całości efektu poprawy cen na rynku. Niemniej będzie to widoczne w przyszłości szczególnie wtedy, jeżeli wysoki poziom cen rynkowych będzie mieć trwały charakter – dodaje szef Polenergii Jacek Głowacki.

Strategicznym projektem, który obecnie realizuje prywatna spółka energetyczna, jest budowa na Morzu Bałtyckim dwóch morskich farm wiatrowych. Chodzi o farmy offshore Bałtyk II i Bałtyk III, których łączna moc będzie wynosić 1200 MW. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwsza dostawa energii z morskiej farmy wiatrowej ma nastąpić najpóźniej w 2025 roku. Polenergia podkreśla jednak, że termin rozpoczęcia budowy farm offshore uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego.

Podpis: am

Rynek offshore – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.