Greckie ministerstwo obrony wystosowało list intencyjny (LOI) skierowany do rządu francuskiego, dotyczący możliwości zakupu dwóch fregat przeciwlotniczych typu Belh@rra. Okręty te miały być wariantem produkowanych przez Naval Group Fregates de taille intermediale (FTI), zmówionych w liczbie 5 sztuk dla Marine Nationale.

Grecja poszukuje sposobu pozyskania fregat przeciwlotniczych od ponad 10 lat tj. od roku 2008. Kryzys finansowy z roku 2009, który spowodował konieczność ratowania greckich finansów przez kraje strefy euro, odłożył jednakże te plany „ad calendas Grecas”.  Wydawało się, że niewypłacalne państwo, nie powinno inwestować w zakupy uzbrojenia mając ważniejsze potrzeby finansowe, Mimo to, część z państw od których decyzji uzależniona była pomoc finansowa, starało się aby, kontrakty zbrojeniowe zawarte z ich producentami były dalej finansowane. Ponadto rozwój sił morskich Turcji, motywował Greków do szukania sposobu na wzmocnienie własnej floty. Te czynniki spowodowały że Grecja mogła liczyć na pozwolenie na wydanie części ze środków pomocowych na siły zbrojne. Stad też pojawiające się od kilku lat doniesienia o możliwych kontraktach z Francją lub Niemcami. Ostatnie decyzje o zużyciu wsparcia krajów strefy euro (zwrot odsetek od zakupionych greckich obligacji) na szybsze spłacenie rat kredytów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, sprawiły jednak konieczność szukania innych źródeł finansowania okrętów. Wsparcie w tym zakresie zaoferował najprawdopodobniej rząd francuski, dla którego otrzymany właśnie LOI, stanowić ma podstawę do negocjacji z kredytodawcami. Dodatkowym argumentem za realizacją greckich planów ma być konieczność ratowania miejsc pracy w greckich stoczniach.

Fregaty typu Belh@rra, wydają się być idealną ofertą dla Grecji, która wcześniej negocjowała zakup 2 fregat typu FREMM i 2 korwet typoszeregu Gowind. Belh@rra łączy duże możliwości bojowe FREMM-ów z niższymi kosztami zakupu i eksploatacji Gowind’ów, dając jednocześnie możliwość unifikacji przyszłych okrętów (1 typ zamiast 2). Przy wyporności 4250 ton (w porównaniu do 600 ton u FREMM), projekt ten posiada podobny potencjał przeciwlotniczy do wariantu swego „większego kuzyna” specjalizowanego w tej dziedzinie. Jego głównym uzbrojeniem ma być 32 komorowa wyrzutnia Sylver A50 dostosowana do pocisków Aster 30 o zasięgu 120 km i radar Thales Sea Fire 500.

Podpis: tw