Grupa Lotos odnotowała 353,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1 311,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 664,3 mln zł wobec 1 358,9 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 927,7 mln zł wobec 1 083,5 mln zł straty rok wcześniej.

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 615 mln zł wobec 670,5 mln zł rok wcześniej, tj. był niższy o 8,3%, w tym: wynik segmentu wydobywczego na poziomie 167,9 mln zł, wynik segmentu produkcji i handlu na poziomie 444,7 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 863,3 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 6 095,8 mln zł rok wcześniej.

“W związku z główną częścią remontu postojowego, realizowanego w przeważającym zakresie w marcu 2021 roku spółka realizowała przerób ropy naftowej na obniżonym poziomie 1 975 tys. ton (-24% r/r i -21,2% kw./kw.), co przełożyło się na wykorzystanie projektowych mocy wytwórczych rafinerii w I kw. 2021 roku na obniżonym r/r i kw/kw poziomie 88,4%” – czytamy w komentarzu zarządu.

Wydobycie węglowodorów wyniosło 18,6 tys. boe/d w I kw. (tj. ok. -21% r/r i ok. +2% kw/kw), w tym 12,6 tys. boe/d w Norwegii, 5,5 tys. boe/d w Polsce i 0,5 tys. boe/d na Litwie, podano także.

W I kw. 2021 roku obszar detaliczny wygenerował zysk EBITDA na poziomie 28,8 mln zł. Spadek tego parametru w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz porównywalnego kwartału 2020 roku, spowodowany jest sezonowym charakterem działalności detalicznej (najsłabszy pierwszy kwartał) oraz obniżeniem się marż detalicznych dla głównych produktów sprzedawanych w tym kanale, zaznaczono.

Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos w I kw. wyniosły 264 mln zł (wobec 239 mln zł w I kw. 2020 r.), w tym 108 mln zł w segmencie wydobycia, 118 mln zł w segmencie produkcji i handlu, a 39 mln zł w segmencie detalicznym, podano w prezentacji wynikowej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 345,6 mln zł wobec 1 399,7 mln zł straty rok wcześniej.

Źródło: