Grupa OT Logistics / Portal Stoczniowy

Największy w Niemczech operator żeglugi śródlądowej należy do polskiej grupy kapitałowej OT Logistics. To spółka Deutsche Binnenreederei AG (DBR), która właśnie rozszerza swoją ofertą na rynku niemieckim i uruchamia regularną linię przewozu ładunków projektowych i ciężkich po Łabie – Elbe Project Cargo Line.

Grupa OT Logistics podkreśla, że wprowadzenie nowej usługi na rynku niemieckim było możliwe dzięki współpracy spółki Deutsche Binnenreederei z niemieckim przedsiębiorstwem Sächsische Binnenhäfen Oberelbe. Elbe Project Cargo Line (EPCL) – czyli linia do przewozu ładunków ponadgabarytowych po Łabie – zapewni całoroczne połączenie pomiędzy portami śródlądowymi należącymi do Sächsische Binnenhäfen Oberelbe oraz portami morskimi. Linię będzie obsługiwać wyspecjalizowana flota statków przystosowana do żeglugi śródlądowej na płytkich wodach. Jednostki te zapewnią sprawny transport ładunków ponadgabarytowych drogami wodnymi do głębokości 1,2 m po rzece Łabie. Barki transportowe stacjonują w portach Sächsische Binnenhäfen Oberelbe. Dzięki temu flota jest gotowa do załadunku w każdej chwili.

Zobacz też: Wiceminister Grzegorz Witkowski: w stoczniach jest „za dużo” zarządów.

Elbe Project Cargo Line to project realizowany w ramach zintegrowanej strategii dla Łaby. Przewiduje ona działania optymalizacyjne w przypadku niskiego stanu wód, które mają umożliwić utrzymanie toru wodnego o głębokości co najmniej 1,4 m cm przez 345 dni w roku, według średniej długoterminowej.

Spółka z grupy Kapitałowej OT Logistics, Deutsche Binnenreederei, to lider śródlądowego transportu wodnego w Europie Środkowej i Zachodniej. Spółka zajmuje się przewozem kontenerów, towarów masowych, ładunków ponadgabarytowych i specjalnych, asystą przy pracach hydrotechnicznych, a także udostępnianiem barek pod magazyny pływające. Firma dysponuje flotą ponad 300 jednostek pływających, na którą składają się pchacze, barki motorowe i barki pchane oraz jednostki stosowane do realizacji asyst przy pracach hydrotechnicznych. Flota dostosowana jest do szczególnych cech i wymogów ładunków masowych, jak również wyposażona w specjalnie urządzenia umożliwiające ich szybki załadunek i rozładunek.

Zobacz też: 250 nagród dla kierowców cargo od Unity Line.

OT Logistics to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. W 2017 roku Grupa wypracowała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wyniósł 42,6 mln zł. Akcje OT Logistics od 2013 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podpis: tz

Przemysł stoczniowy – więcej wiadomości znajdziesz tutaj.