Największy operator portowy w Polsce i jeden z europejskich liderów w branży żeglugi śródlądowej zanotował ponad 35,5 mln zł straty netto po trzech kwartałach 2018 roku. Kurs akcji giełdowej spółki OT Logistics zjechał do rekordowo niskiego poziomu, a warszawska Giełda Papierów Wartościowych wstrzymała obrót obligacjami spółki o wartości 100 mln zł.

W oficjalnym komunikacie grupa OT Logistics podaje, że w po trzech kwartałach tego roku zanotowała 724,3 mln zł skonsolidowanych przychodów. To o ponad 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W okresie styczeń-wrzesień 2017 roku OT Logistics osiągnęła 639,6 mln zł przychodów.

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi sam trzeci kwartał. Tylko w tym okresie wzrost przychodów spółki wyniósł 19 proc. rok do roku. Dla porównania: wzrosty w kwartałach pierwszym i drugim wyniosły odpowiednio: 3 proc. oraz 17 proc.

W komunikacie przekazanym mediom grupa OT Logistics napisała, że na pozytywne wyniki „oddziałuje trwające ożywienie w logistyce, które przekłada się na wzrost ilości zamówień, wolumenów i stawek prawie we wszystkich grupach asortymentowych, co pozwoliło Grupie Kapitałowej OT Logistics na bardzo wysokie wykorzystanie jej możliwości przeładunkowych i transportowych, głównie w zakresie obsługi surowców dla hutnictwa i energetyki”.

Wzrost przychodów, ale duża strata  

Spółka podkreśliła, że ożywienie gospodarcze jeszcze widoczne szczególnie w segmencie usług spedycyjnych. W komunikacie czytamy: „Rosną stawki oraz marże w spedycji kontenerów oraz wyrobów metalowych. Duży wzrost przeładunków w portach, napędzany jest przez koniunkturę na rynku węgla i stali. Rosną również przeładunki drobnicowe”.

Grupa ma jednak problem. I choć cytowany w komunikacie prezes Zbigniew Nowik zapewnia, że OT Logistics „konsekwentnie zmierza do zwiększenia poprawy wyników operacyjnych, a efekty tych działań widać w III kwartale”, to jednak po dziewięciu miesiącach tego roku spółka odnotowała kilkadziesiąt milionów straty netto.

Może Cię zainteresować:

OT Logistics: nowy magazyn agro w Świnoujściu [VIDEO]

OT Logistics: nowy magazyn agro w Świnoujściu [VIDEO]

Największy operator portowy w Polsce i jeden z europejskich liderów w branży żeglugi śródlądowej zanotował ponad 35,5 mln zł straty netto po trzech kwartałach 2018 roku. Kurs akcji giełdowej spółki OT Logistics zjechał do rekordowo niskiego poziomu. Czytaj dalej

Wyniosła ona dokładnie 35,6 mln zł. Od wyników osiągniętych w analogicznym okresie rok wcześniej grupę OT Logistics dzieli przepaść: po dziewięciu miesiącach 2017 roku spółka miała 27,8 mln zł zysku netto, a na koniec roku zysk wynosił 42,6 mln zł. Wynik ten był spektakularny, ponieważ w 2017 roku grupa OT Logistics zwiększyła zysk netto o ponad 400 proc. W 2016 roku spółka zarobiła na czysto 8,5 mln zł.

Tymczasem od początku 2018 roku wyniki finansowe grupy lecą na łeb, na szyję. Już pierwszym kwartale OT Logistics zanotowała 4,1 mln zł straty (przy przychodach na poziomie 226,7 mln zł), a po drugim kwartale strata wynosiła już 25,9 mln zł.

OT Logistics: akcje po trzy pięćdziesiąt

Na przestrzeni ostatniego roku w dół poleciał także kurs akcji spółki OT Logistics, notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W listopadzie ubiegłego roku akcje wyceniane były na 22,90 zł, a w ubiegły piątek – na 3,40 zł. Z kolei w ostatni wtorek GPW zawiesiła obrót obligacjami OTS1120, tłumacząc to „interesem i bezpieczeństwem uczestników”. Do tej pory konkretne tej decyzji nie zostały wskazane ani przez Giełdę, ani przez samą spółkę, która poinformowała tylko, że „sprawa jest wyjaśniana”.

Może Cię zainteresować:

Spółka z grupy OT Logistics uruchamia usługę przewozu na Łabie

Spółka z grupy OT Logistics uruchamia usługę przewozu na Łabie

Największy operator portowy w Polsce i jeden z europejskich liderów w branży żeglugi śródlądowej zanotował ponad 35,5 mln zł straty netto po trzech kwartałach 2018 roku. Kurs akcji giełdowej spółki OT Logistics zjechał do rekordowo niskiego poziomu. Czytaj dalej

Cytowany w komunikacie prezes spółki Zbigniew Nowik jednak krzepi. „Sprzyja nam koniunktura gospodarcza, ale podejmujemy też cały szereg działań zmierzających do optymalizacji działalności i zwiększenia rentowności całej organizacji. Aby osiągnąć założone cele, podjęliśmy między innymi współpracę z renomowanym i doświadczonym doradcą, który ma pomóc Grupie zwiększyć efektywność operacyjną”, mówi prezes. „Wierzę, że utrzymująca się w kolejnych okresach koniunktura gospodarcza i coraz efektywniejsza działalność spółek w ramach Grupy przełoży się na poprawę wyników w następnych kwartałach”, dodaje Zbigniew Nowik, cytowany w komunikacie OT Logistics.

Dużym problemem logistycznej spółki jest zadłużenie. Dlatego też w ostatnim komunikacie prasowym logistyczna grupa podała, że „pracuje nad refinansowaniem swojego zadłużenia, terminowo obsługując dotychczasowe zobowiązania”. OT Logistics podała, że w trzecim kwartale wykupiła obligacji serii E o wartości 10 mln zł oraz część obligacji serii G o wartości 3,6 mln zł. Spółka podała też, że na początku listopada obligatariusze zdecydowali o przesunięciu terminu wykupu obligacji serii D o wartości 100 mln zł. Termin? Do końca 2020 roku. „Dostosowano również warunki emisji obligacji do uzgodnień z wierzycielami. Spółka kontynuuje proces refinansowania zadłużenia, pozostając w regularnym kontakcie z jej interesariuszami”.

Telenowela z terminami spłaty kredytów

Tylko w tym roku firma kilkakrotnie przesuwała termin spłaty kredytów. Jeszcze w komunikacie prasowym z 14 listopada spółka napisała: „Równolegle do procesów związanych z obligacjami Grupa prowadzi rozmowy z finansującymi ją bankami dotyczące zmian warunków zadłużenia kredytowego, które mają umożliwić całościowe i docelowe refinansowanie zadłużenia bankowego”.

Tymczasem 16 listopada późnym wieczorem spółka poinformowała, że termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego, udzielonego OT Logistics przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł, oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas został przedłużony do 7 grudnia poprzez zawarcie stosownych aneksów. Poprzedni termin upływał właśnie 16 listopada.

Może Cię zainteresować:

Port Gdańsk pędzi z inwestycjami. Kamień węgielny pod nowy wiadukt

Port Gdańsk pędzi z inwestycjami. Kamień węgielny pod nowy wiadukt

Największy operator portowy w Polsce i jeden z europejskich liderów w branży żeglugi śródlądowej zanotował ponad 35,5 mln zł straty netto po trzech kwartałach 2018 roku. Kurs akcji giełdowej spółki OT Logistics zjechał do rekordowo niskiego poziomu. Czytaj dalej

Ze „Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018 roku”, wynika, że na koniec września zobowiązania krótkoterminowe grupy wynosiło ponad 550 mln zł, a długoterminowe – ponad 337 zł. Jeżeli zaś chodzi o całkowite zadłużenie finansowe grupy kapitałowej OT Logistics, to na koniec trzeciego kwartału wynosiło ono 427,4 mln zł. A analogicznym okresie rok wcześniej było to 465,9 mln zł.

Grupa kapitałowa OT Logistics składa się z kilkudziesięciu spółek o zróżnicowanym profilu działalności. To wiodący operator logistyczny, także w sektorze spedycji kolejowej i przeładunków w portach morskich oraz żeglugi śródlądowej. Grupa dysponuje flotą liczącą ok. 800 jednostek śródlądowych i jest liderem w transporcie wodno-śródlądowym w Polsce oraz w Niemczech. Grupa ma swoje morskie terminale przeładunkowo-magazynowe w Świnoujściu i Gdyni, a także port śródlądowy we Wrocławiu.

Podpis: łp

Przemysł stoczniowy – więcej wiadomości z branży znajdziesz tutaj.