Fot. Lotos

Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie chciało w toku procesu połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos doprowadzić do znaczącego zwiększenia udziału Skarbu Państwa w połączonej grupie, zapewnił wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.

“MAP bardzo ściśle kontroluje proces połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos. Nasza pozytywna decyzja dla tej transakcji będzie uzależniona od trzech elementów: kiedy będą znane ostateczne warunki, dokonamy oceny czy jest ona korzystna z punktu widzenia Skarbu Państwa i łączących się podmiotów – jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski będzie oznaczało brak zgody na połączenie –  i wreszcie, w toku transakcji będziemy chcieli doprowadzić do znacznego zwiększenia udziału Skarbu Państwa w połączonej grupie” – powiedział Gryglas w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Obecnie udział Skarbu Państwa w PKN Orlen wynosi 27,52%, a w Grupie Lotos 53,19%.

“Wbrew obawom części posłów, ta transakcja to szansa na przetrwanie dla Lotosu, bo takie firmy, zarządzające jedną rafinerią, nie udźwigną trudności związanych z koronawirusem oraz szerzej z Europejskim Zielonym Ładem” – dodał członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Janusz Szewczak.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu. W listopadzie 2018 r. PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację, a jego ostateczną wersję – na początku lipca 2019 r. Dodatkowo, pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen, a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki. 14 lipca 2020 r. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

Źródło: