Technologie współczesnego pola walki w coraz większym stopniu ogniskują się na autonomicznych systemach bezzałogowych, w tym bezzałogowych statkach powietrznych – dronach. Wysoce prawdopodobny staje się atak z wykorzystaniem roju niewielkich dronów, stanowiących cel trudny do zwalczenia klasycznymi pociskami (głownie rakietowymi), których użycie jest niezwykle kosztowne.

Obiecującym sposobem zwalczania takich celów jest wiązka mikrofalowej energii skierowanej, ze względu na duże pole rażenia, zdolność do zakłócania i niszczenia systemów elektronicznych na dystansie kilku kilometrów oraz bardzo niski koszt użycia (w relacji do kosztu zneutralizowanego obiektu).

Część zadań w ramach programu strategicznego „energii skierowanej” gdyńska firma POL SPEC TECH SERVICE realizowała we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej.

W ramach Programu zbudowany został, we współpracy POL SPEC TECH SERVICE z Narodowym Centrum Badań Jądrowych, modułowy system testowania wiązki mikrofalowej energii skierowanej. Jego sercem jest generator impulsu mikrofalowego o mocy 3MW zintegrowany z paraboliczną anteną kierunkową zapewniającą odpowiednie skupienie energii. Testy generatora przeprowadzone na morzu i poligonie lądowym potwierdziły jego skuteczność otwierając drogę do prac nad rozwojem tej klasy urządzeń poprzez zwiększenie mocy i co z tym związane zasięgu.

     System w konfiguracji „na  poligonie”

Równolegle – jako tarcza chroniąca przed mikrofalowym mieczem – wykonane zostały przez POL SPEC TECH SERVICE ekrany odbiciowo-absorpcyjne z wykorzystaniem magnetyków nowej generacji o unikalnych własnościach tłumiennych. Ich użycie w obudowie systemów elektronicznych zaprezentowanej na MSPO pozwala na ich bezpieczną eksploatację podczas ataku impulsem mikrofalowym wysokiej mocy.

Prezentowany system możliwy jest do użycia w konfiguracji z komorą pomiarową, gdzie generowane są pola o ekstremalnych natężeniach rzędu setek kilowoltów na metr. W komorze tej potwierdzona została skuteczność prezentowanej obudowy jak i innych obiektów o podobnej funkcjonalności.

Podpis: ACK