Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, w latach 2022-2024 wykonawca dostarczy do Sił Zbrojnych RP 15 szt. transponderów i zamontuje trzynaście z nich na okrętach. Od wykonawcy wymagana jest pełna implementacja urządzenia oraz zapewnienie interoperacyjności w ramach NATO na poziomie 1 i 2 mod. 5. Wartość zawartego kontraktu, w którym nie przewidziano prawa opcji wyniosła 8,8 mln PLN brutto.

Wprowadzenie od dawna oczekiwanych systemów “swój-obcy”, kompatybilnych z systemami, które są zainstalowane na okrętach NATO, oznacza uzyskanie pełnej zgodności operacyjnej z jednostkami NATO.

Systemy „swój-obcy” mają kluczowe znaczenie dla możliwości działania jednostek na współczesnym polu walki. Brak IFF byłoby znaczącym ograniczeniem możliwości operacyjnych okrętu, który w czasie działań wojennych byłby narażony na porażenie przez jednostki sojusznicze i jednocześnie sam, ze wzgląd na brak możliwości ustalenia przynależności wykrywanych celów, nie byłby w stanie zwalczać wrogich obiektów.

Brak integratora to również utrudnienia w czasie pokoju. System IFF działa bowiem również w mniej zaszyfrowanych trybach pracy (1, 2, 3C i S), które pomagają w codziennym tworzeniu obrazu sytuacji powietrznej i nawodnej np. w śledzeniu samolotów oraz śmigłowców.

Transpondery służą do udzielania odpowiedzi na zapytania swój-obcy (IFF) wygenerowane przez interrogatory zamontowane na innych: okrętach, statkach powietrznych lub naziemnych stacjach radiolokacyjnych. Konieczność ich zakupu i montażu wynika z wprowadzenia wymogu stosowania przez wojska państw należących do NATO najpóźniej od 1 lipca 2020 roku urządzenia IFF z szyfrowaniem w modzie piątym (formatu MARK XIIA). W opublikowanej treści zamówienia nie podano, na których okrętach mają zostać zamontowane nowe transpondery.

Postępowanie w sprawie pozyskania transponderów prowadzone było zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w procedurze ograniczonej na podstawie ogłoszenia opublikowanego 11 sierpnia 2020 roku. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty była cena (z wagą 60%) i gwarancja (z wagą 40%). Konkurencyjną ofertę o wartości 12,1 mln PLN złożyła tylko firma KenBIT Sp. z o.o.

Autor: MD

https://portalstoczniowy.pl/category/marynarka-bezpieczenstwo/