Inspektorat Uzbrojenia chce kupić „z wolnej ręki” radiostacje dla Marynarki Wojennej i rozpoczął w tej sprawie negocjacje z austriacką firmą Rodhe & Schwarz.

20 kwietni br. Inspektorat Uzbrojenia opublikował dwa ogłoszenia. Poinformował w nich, że rozpoczął negocjacje z austriacką firmą Rodhe & Swarz w sprawie dostawy, montażu, uruchomienia oraz integracji radiostacji HF M3SR serii 4100 oraz 15 kompletów radiostacji VHF/UHF M3SR serii 4400 w wersji okrętowej.

W obu przypadkach strona wojskowa zdecydowała się rozpoczęcie negocjacji z austriacką firmą bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. To tzw. tryb „z wolnej ręki”.

Radiostacje HF M3SR serii 4100 są używane w Siłach Zbrojnych RP od 2012 r. W ogłoszeniu Inspektorat Uzbrojenia pisze, że „uruchomienie wnioskowanej procedury o udzielenie zamówienia na dostawę kolejnych radiostacji, ma wpływ na stworzenie jednolitej platformy, w oparciu o którą budowany jest system dowodzenia i łączności Marynarki Wojennej RP (MW RP). Wznowienie dostaw zagwarantuje również bezpieczeństwo i sprawność eksploatacyjną radiostacji będących już na stanie, których docelowy resurs eksploatacyjny wynosi 20 lat. Pozyskanie innego typu radiostacji spowodowałoby brak możliwości pełnej współpracy w zakresie transmisji danych oraz wymiany informacji pomiędzy pozyskaną radiostacją a radiostacjami HF typu M3SR serii 4100, wykorzystywanymi w systemach dowodzenia MW RP oraz trudności w użytkowaniu i utrzymaniu”. Ponadto w ogłoszeniu Inspektorat Uzbrojenia zastrzegł, że zakup radiostacji innego typu spowodowałby wystąpienie szeregu trudności, związanych m.in. z kompatybilnością i serwisem sprzętu, a także z koniecznością dodatkowego przeszkolenia personelu obsługującego radiostacje.

Z kolei radiostacje VHF/UHF typu M3SR serii 4400 używane są w wojsku od 2008 r. Jak Inspektorat Uzbrojenia podał w ogłoszeniu, są one „wykorzystywane do zapewnienia łączności w relacjach dowodzenia i kierowania lotnictwem oraz relacjach ziemia/woda – powietrze – ziemia/woda”. Inspektorat stwierdził też, że zakup austriackich radiostacji i dotychczasowego producenta „pozwoli na ujednolicenie i rozbudowę istniejącej platformy transmisyjnej w paśmie VHF/UHF, w oparciu o którą budowany jest system dowodzenia i łączności Marynarki Wojennej (MW). Wznowienie dostaw gwarantuje również bezpieczeństwo i sprawność eksploatacyjną radiostacji będących już na stanie, których docelowy resurs eksploatacyjny wynosi 25 lat. Ponadto, pozyskanie w/w radiostacji w ramach wznowienia dostaw podyktowane jest koniecznością zachowania kompatybilności sprzętowej, co będzie miało wpływ na prawidłowe i niezawodne funkcjonowanie systemu łączności i dowodzenia MW RP”.

Również w przypadku tego modelu radiostacji wojsko zastrzega, że zakup innego produktu spowodowałby szereg komplikacji i przytacza podobną argumentację.

W opublikowanych ogłoszeniach Inspektorat Uzbrojenia nie podał terminu dostaw nowego sprzętu.

Podpis: ŁP