Foto. Gaz-System

Izostal – spółka zależna Stalprofilu – podpisał umowę z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN700 Polska – Litwa, odcinek południowy (zamówienie 3), o długości około 63 km, podała spółka. Wartość umowy to 45,9 mln zł netto, co stanowi 56,5 mln zł brutto.

Umowa częściowa realizowana będzie w ramach zawartej umowy ramowe z 16 sierpnia 2019 roku.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 1 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, wskazano również.

27 maja oferta Izostalu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla gazociągu Polska – Litwa.

Źródło: ISBnews