Na poligonach Bałtyku Południowego, jednostki pływające 3. Flotylli Okrętów operują w ramach Okrętowej Grupy Zadaniowej. Okręty prowadzą cykl szkolenia morskiego połączony z wykonaniem zadań ogniowych z faktycznym użyciem uzbrojenia. To typowe ćwiczenia osłony strategicznego transportu morskiego i utrzymania panowania na morzu w sytuacjach kryzysowych.

W ćwiczeniu uczestniczą jednostki pływające 3. Flotylli Okrętów sformowane w Okrętową Grupę Zadaniową (OGZ), lotnictwo morskie oraz jednostki brzegowe. W składzie OGZ operują jednostki uderzeniowe, ratownicza, rozpoznawcza i pomocnicze. W ramach komponentu lotniczego z okrętami współpracują: samolot patrolowo-rozpoznawczy, śmigłowce: ratowniczy i zwalczania okrętów podwodnych z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także samoloty z jednostek Sił Powietrznych. Na lądzie zadania wykonują siły Komendy Portu Wojennego Gdynia, 43. Batalionu Saperów oraz Morskiej Jednostki Rakietowej.

Podczas działań na morzu załogi okrętów doskonalą całokształt przedsięwzięć związanych z osłoną szlaków komunikacyjnych, osłoną przeciwdywersyjną okrętów, obroną przed atakami z powietrza, poszukiwaniem i zwalczaniem okrętów podwodnych, monitoringiem sytuacji nawodnej oraz niszczeniem celów potencjalnego przeciwnika. Okręty współpracują z lotnictwem morskim patrolującym trasy przejścia na dużych odległościach. Wykonują zadania związane z bezpośrednią osłoną przeciwlotniczą, w tym zwalczanie środków napadu powietrznego przeciwnika przy współudziale samolotów i śmigłowców. Ponadto załogi doskonalą procedury łączności pomiędzy jednostkami na morzu w oparciu o procedury NATO, a także realizują zadania ogniowe i broni podwodnej. Jeden z epizodów szkolenia zakłada prowadzenie akcji ratowniczej, w tym między innymi podejmowanie rannego z pokładu okrętu, przy współudziale śmigłowca. Oprócz zadań specjalistycznych załogi okrętów realizują zadania związane z walką o żywotność okrętu, w tym walkę z pożarem oraz z przebiciem. Marynarze doskonalą także elementy logistyczne m. in. przeładunek środków bojowych.

Tego typu ćwiczenia to doskonalenie wyszkolenia sił Marynarki Wojennej w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Chodzi głównie o osłonę strategicznego transportu morskiego oraz utrzymanie panowania na morzu w sytuacji kryzysowej, aby nie dopuścić do blokady morskiej państwa. Obecnie, od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych zależy stabilny, niezagrożony rozwój gospodarki morskiej. Drogą morską transportowany jest bowiem największy tonaż towarów międzynarodowej wymiany handlowej, dostarczane są także różnego typu surowce, z których korzystają państwa morskie. Podobne działania jednostki 3. Flotylli Okrętów realizują także podczas ćwiczeń i operacji w ramach współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO i Partnerstwa dla Pokoju.

Źródło: 3 FO