W ramach NSS Kanada zamierza pozyskać 6 nowych lodołamaczy, a ich budowę zlecić stoczni która zostanie trzecim oficjalnym partnerem NSS. Status ten będzie jej gwarantował zamówienia rządowe i inwestycje w infrastrukturę, zwiększające bezpieczeństwo sektora stoczniowego Kanady.

National Shipbuilding Strategy jest programem długookresowego odnowienia Royal Canadian Navy i Canadian ćoast Guard, realizowanym od 2010 roku. Oprócz wzmocnienia sił morskich państwa ma on na celu restrukturyzację i wzmocnienie przemysłu stoczniowego. Przemysł ten w latach 1990-2010 zanotował znaczący spadek zamówień i zatrudnienia. W konsekwencji nastąpił technologiczny regres, utrata podwykonawców i kooperantów oraz zanik zdolności do tworzenia konkurencyjnych i nowoczesnych projektów. Dzięki NSS kanadyjskie stocznie mogą odbudować park maszynowy, kadrę pracowniczą, zyskać stabilność finansową i rynkową, oraz wykorzystać nabyte dzięki programowe technologie i umiejętności na rynku cywilnym. Pierwszymi beneficjentami nowej polityki państwa stały się stocznie Irving Shipbuilding Inc. z Halifax w Nowej Szkocji i Seaspan Vancouver Shipyards Co. Ltd., z Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Irving otrzymał zamówienia na 15 fregat CSC warte około 60 mln CAD dla RCN, 6 pełnomorskich patrolowców arktycznych AOPS wartości 4,3 mld CAD dla RCN, 2 pełnomorskich patrolowców arktycznych AOPS dla CCG.

Seaspan zrealizuje budowę 3 statków badawczych rybołówstwa OFSV dla CCG o wartości 687 mln  CAD, okrętu oceanograficznego OOSV o wartości 331 mln CAD dla CCG, 2 zaopatrzeniowców floty JSS o wartości3,4 mld CAD dla RCN, ciężkiego lodołamacza dla CCG o wartości 1,3 mld CAD, 16 wielozadaniowych jednostek o konstrukcji lekkiego lodołamacza dla CCG. Obie stocznie uzyskały też udziały w modernizacji i wsparciu eksploatacji fregat typu Halifax (wraz z Chantier Davie) na sumę 7,5 mld USD. Wymieniona Chantier Davie, niebędąca formalnym partnerem NSS, została zaangażowana w konwersję jednostek cywilnych na potrzeby RCN (pomocniczy zaopatrzeniowiec Asterix, wartości 667 mln CAD) i CCG (3 pomocnicze lodołamacze o wartości 610 mln CAD).

Dzięki gwarancji rządowych zamówień obie stocznie o statusie partnera NSS zainwestowały w swoją infrastrukturę około 500 mln CAD (ze środków własnych lub kredytów bankowych), tworząc nowe zdolności i miejsca pracy. Szacuje się, że NSS pozwoli na utrzymanie lub utworzenie 5500 miejsc pracy i przyniesie 4,4 mld CAD przyrostu PKB. Ponadto partnerzy NSS są zobowiązani do inwestowania 0,5% przychodu w kanadyjskie technologie, szkolenie personelu i bazę przemysłową.

Obecnie ogłoszony zamiar zakupu 6 lodołamaczy ma być skierowany do stoczni nie będącej partnerem NSS. Proces jej wyboru rozpocznie się od stworzenia „krótkiej listy” zainteresowanych przedsiębiorstw, spełniających wymagania programu. Stocznie mogą zgłaszać swe kandydatury do 17 sierpnia br.. odpowiadając na rządowy Invitation to Qualify (zaproszenie do kwalifikacji). Oceniane będzie ich doświadczenie, zdolności techniczne i potencjał produkcyjny. Następnie  wybrane stocznie wezmą udział w opracowywaniu  Request for Proposal i w tym etapie określą swoje potrzeby inwestycyjne. Pozwoli to stoczniom zrozumieć oczekiwania rządu a rządowi ocenić ich możliwości. Na koniec zostaną poddane audytowi finansowemu w celu sprawdzenia ich zdolności do wykonania projektu.

Wybrany wykonawca zawrze z rządem porozumienie czyniące go strategicznym partnerem NSS co zapewni mu wsparcie państwa i gwarancję zamówień. Wydaje się głównym kandydatem do zwycięstwa w rozpoczętym postępowaniu jest Chantier Davie z Lauzon w prowincji Quebec, mająca już doświadczenia z wspomnianych wcześniej kontraktów.

Podpis TW