Główna baza Royal Canadian Navy na zachodnim wybrzeżu, znajdująca się w Kolumbii Brytyjskiej baza  w Esquimalt otrzyma 4 nowe stalowe barki robocze produkcji Canadian Maritime Engineering. Zastąpią one używane, w liczbie 6 sztuk, barki drewniane.

Kanadyjski program rozbudowy sił morskich National Shipbuilding Strategy, to nie tylko nowe fregaty, patrolowce czy zaopatrzeniowce. Przewiduje on również budowę wielu jednostek mniejszych, lecz również ważnych dla codziennej egzystencji floty. Ponadto budowa tych mniejszych jednostek, ma być okazją do udzielenia zamówień firmom niezaangażowanym w główne programy okrętowe. Przykładem takiego działania jest zawarty właśnie kontrakt dotyczący budowy 4 stalowych barek o wartości 1,9 mln CAD 1,52 mln USD). Nowe barki mają być dostarczone w ciągu 18 miesięcy do Fleet Maintenance Facility Cape Breton. Ich przeznaczeniem ma być zabezpieczenie prac obsługowych jednostek pływających wykonywanych w bazie marynarki Określonymi w zamówieniu parametrami technicznymi są długość 12-15 m. i powierzchnia pokładu roboczego nie mniejsza niż 75m². Nowe barki zostaną zbudowane w Port Alberni, a ich budowa pozwoli na stworzenie 4 nowych i utrzymane  już istniejących miejsc pracy. Kontrakt ten może być przykładem racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału stoczniowego i polityki wspierania własnego przemysłu nawet tak małymi w skali sił zbrojnych zamówieniami, kierowanymi do małych przedsiębiorstw.

Podpis: tw