W porcie wojennym w Gdyni w piątek, 16 sierpnia, odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku służbowym Komendanta Portu Wojennego Gdynia. Dowodzenie Komendą objął dotychczasowy Zastępca Komendanta – Szef Sztabu kmdr por. Przemysław Czernuszyc.

Ustępujący ze stanowiska kmdr Jarosław Wypijewski będzie służył w strukturach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności dowódcy 3. Flotylli Okrętów kontradmirała Mirosława Jurkowlańca, a także żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej oraz zaproszonych gości.

Uroczysty apel odbył się w asyście honorowej Kompanii Reprezentacyjnej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

Podczas uroczystości w basenie IX w Porcie Wojennym Gdynia odbyła się ceremonia przekazania sztandaru, który jest symbolem wolności, honoru i męstwa, a także symbolem przekazania dowodzenia.

Następnie kmdr Jarosław Wypijewski złożył meldunek o zdaniu, a kmdr por. Przemysław Czernuszyc o objęciu obowiązków na stanowisku Komendanta Portu Wojennego Gdynia. W obecności dowódcy 3. Flotylli Okrętów kontradmirała Mirosława Jurkowlańca odbyło się podpisanie protokołu przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Portu Wojennego Gdynia. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.

Komenda Portu Wojennego Gdynia jest najstarszą i obecnie największą jednostką logistyczną Marynarki Wojennej, pełniącą funkcję oddziału gospodarczego. Zabezpiecza i zaopatruje okręty stacjonujące w Porcie Wojennym Gdynia oraz jednostki wojskowe bazujące w garnizonach Gdynia i Gdańsk.

Komendzie Portu Wojennego podlegają:  zespół techniczny (Gdynia Demptowo), zespół wsparcia (Gdynia Witomino), zespół zabezpieczenia, zespół sportowy MW, punkt bazowania (Hel) oraz wojskowa straż pożarna.

Do podstawowych zadań KPW Gdynia należy zaopatrywanie okrętów zarówno na morzu, jak i na lądzie we wszelkiego rodzaju amunicję, rakiety, torpedy, miny oraz wyposażenie chemiczne, materiały pędne i smary, a także w żywność, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wodę słodką i wszelkie inne rzeczy niezbędne do właściwego funkcjonowania okrętu, zabezpieczanie podstawowych napraw sprzętu okrętowego, realizacja zadań związanych z ochroną i obroną Portu Wojennego oraz wszelkich magazynów i składów znajdujących się na terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz jednostek podległych 3. Flotylli Okrętów.

KPW Gdynia zajmuje się też likwidacją pożarów na lądzie i morzu oraz wszelkiego rodzaju pracami porządkowmi, takimi jak usuwanie wiatrołomów, wypompowywanie wody z zalanych budynków lub części portu oraz zabezpieczanie załadunku amunicji lub torped na okręty wychodzące w morze.

Podpis  ER