Foto. 8. FOW

Grupa Nurków Minerów 8 Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadziła neutralizację kolejnych niewybuchów po II wojnie światowej.

Grupa Nurków Minerów 8 Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadziła neutralizację kolejnych pozostałości po II wojnie światowej na torze wodnym w okolicach Szczecina. Dzisiaj unieszkodliwiono 5 bomb różnego typu, które zawierały w sobie łącznie ok. 500 kg materiału wybuchowego.

Źródło: 8 FOW