USS Tulusa / Portal Stoczniowy

16 lutego w San Francisco odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w US Navy wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Tulsa (LCS 16), będą­cego kolej­nym przed­sta­wi­cie­lem typu Independence w ame­ry­kań­skiej flo­cie.

Okręt został zamó­wiony przez Departament Obrony w grud­niu 2010 rok, a uro­czy­ste poło­że­nie stępki miało miej­sce w stoczni Austal USA w Mobile 11 stycz­nia 2016 roku. Wodowanie jed­nostki odbyło się 16 marca 2017 roku, podob­nie jak pozo­stali przed­sta­wi­ciele typu Independence, USS Tulsa będzie począt­kowo sta­cjo­no­wać w San Diego – głów­nej bazie US Navy na zachod­nim wybrzeżu kraju.

Może Cię zainteresować:

Szósty okręt klasy Freedom wszedł do służby w amerykańskiej marynarce [WIDEO]

Szósty okręt klasy Freedom wszedł do służby w amerykańskiej marynarce [WIDEO]

16 lutego w San Francisco odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w US Navy wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Tulsa (LCS 16), będą­cego kolej­nym przed­sta­wi­cie­lem typu Independence w ame­ry­kań­skiej flo­cie. Czytaj dalej

Obecnie US Navy posiada w służ­bie osiem okrę­tów typu Independence, pierw­sze dwa (USS Independence oraz USS Coronado) trak­to­wane są jako jed­nostki doświad­czalno-szkolne. Pozostała szóstka, w prze­ci­wień­stwie do typu Freedom, ope­ro­wała dotych­czas wyłącz­nie na wodach lokal­nych bądź reali­zo­wała rejsy na Hawaje. Ma to się zmie­nić w bie­żą­cym roku, według pla­nów na zachodni Pacyfik mają zostać skie­ro­wane USS Montgomery oraz USS Gabrielle Giffords – naj­praw­do­po­dob­niej ich bazą ope­ra­cyjną będzie Singapur.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.