Baltic Pipe / Portal Stoczniowy

W środę państwa członkowskie UE głosowały nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym zainwestowania prawie 800 milionów euro w kluczowe europejskie projekty w zakresie infrastruktury energetycznej. Dofinansowanie uzyska między innymi projektu Baltic Pipe.

Dzisiejsze głosowanie dotyczyło pomocy finansowej w ramach instrumentu “Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na badania i prace obejmujące łącznie kilkanaście projektów. Siedem z nich dotyczy energii elektrycznej; po dwa inteligentnych sieci oraz emisji CO2, a trzy gazu. Proponowane finansowanie w ramach instrumentu “Łącząc Europę” wynosi prawie 800 milionów euro, z czego na projekty z obszarów energii elektrycznej i inteligentnych sieci ma trafić 504 miliony euro, 9,3 miliona euro na wsparcie badań nad rozwojem infrastruktury transportu CO2, a 286 mln euro na przedsięwzięcia sektorze gazowym.

Może Cię zainteresować:

Piotr Woźniak, szef PGNiG: dzięki LNG dywersyfikujemy kierunki dostaw

Piotr Woźniak, szef PGNiG: dzięki LNG dywersyfikujemy kierunki dostaw

W środę państwa członkowskie UE głosowały nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym zainwestowania prawie 800 milionów euro w kluczowe europejskie projekty w zakresie infrastruktury energetycznej. Dofinansowanie uzyska między innymi projektu Baltic Pipe. Czytaj dalej

– Kluczowym elementem naszej strategii energetycznej i klimatycznej musimy być zapewnienie zrównoważonej, zorientowanej na cel i operacyjnej infrastruktury energetycznej – skomentował unijny komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguel Arias Canete. – Nadal inwestujemy w projekty dotyczące infrastruktury energetycznej, które są niezbędne dla przejścia na czystą energię w UE i bezpieczeństwa dostaw. Szczególnie cieszy mnie wsparcie dla Bałtyckiego projektu synchronizacji, który pomoże zmaterializować ambicje krajów bałtyckich, aby zintegrować swój system elektroenergetyczny z Europą kontynentalną i poprawić bezpieczeństwo dostaw w regionie Morza Bałtyckiego – dodał komisarz.

Może Cię zainteresować:

Gazoport w Świnoujściu będzie miał drugie nabrzeże. Spółka Polskie LNG rozpisała przetarg

Gazoport w Świnoujściu będzie miał drugie nabrzeże. Spółka Polskie LNG rozpisała przetarg

W środę państwa członkowskie UE głosowały nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym zainwestowania prawie 800 milionów euro w kluczowe europejskie projekty w zakresie infrastruktury energetycznej. Dofinansowanie uzyska między innymi projektu Baltic Pipe. Czytaj dalej

W sektorze gazowym z funduszy CEF 215 milionów euro trafi na finansowanie projekt Baltic Pipe, nowe, dwukierunkowe morskie połączenie międzysystemowe między Polską a Danią.

W ramach wcześniejszych konkursów projekt otrzymał w 2015 r. wsparcie w wysokości 400 tys. euro na realizację studium wykonalności. W latach 2017 i 2018 dofinansowaniem objęto natomiast realizację prac projektowych odpowiednio dla odcinka morskiego w wysokości ponad 33 mln euro oraz części lądowej w wysokości 18,3 mln euro.

– Uzyskane po raz czwarty dofinansowanie dla Baltic Pipe świadczy o stałym silnym poparciu Komisji Europejskiej dla tego projektu. Tak wysokie wsparcie niewątpliwie ma pozytywny wpływ na realizację gazociągu – podkreślił Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. – Termin oddania gazociągu do użytkowania pozostaje niezagrożony. Naszym celem jest obecnie uzyskanie wszystkich pozwoleń w terminie pozwalającym na rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z harmonogramem, czyli w 2020 r. – dodał.

Może Cię zainteresować:

Rosyjski wiceminister energii: możliwa budowa gazociągu Nord Stream 3

Rosyjski wiceminister energii: możliwa budowa gazociągu Nord Stream 3

W środę państwa członkowskie UE głosowały nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym zainwestowania prawie 800 milionów euro w kluczowe europejskie projekty w zakresie infrastruktury energetycznej. Dofinansowanie uzyska między innymi projektu Baltic Pipe. Czytaj dalej

Na Baltic Pipe składa się pięć elementów: połączenie systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowa trasy przesyłu gazu przez Danię, budowa tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorski gazociąg z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

Gazociągiem Baltic Pipe od października 2022 r. będzie można sprowadzać rocznie 10 mld m sześc. gazu ziemnego ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W sektorze energii elektrycznej wsparcie w postaci dotacji w wysokości 323 mln euro zostało przyznane na projekt synchronizacji sieci elektroenergetycznych Państwa bałtyckich.

Jeśli chodzi o inteligentne sieci zatwierdzono wsparcie dla projektu ACON SG, który ma za zadanie modernizację i poprawę sieci energetycznej między Czechami i Słowacją. Dotacja w wysokości 91 milionów euro ma się przyczynić do utworzenia inteligentnych sieci w regionie przygranicznym obu krajów.

Może Cię zainteresować:

Nord Stream 2 i Ukraina: bitwa o tranzyt [RAPORT SPECJALNY]

Nord Stream 2 i Ukraina: bitwa o tranzyt [RAPORT SPECJALNY]

W środę państwa członkowskie UE głosowały nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym zainwestowania prawie 800 milionów euro w kluczowe europejskie projekty w zakresie infrastruktury energetycznej. Dofinansowanie uzyska między innymi projektu Baltic Pipe. Czytaj dalej

Ponadto 6,5 miliona euro ma trafić na badania nad rozwojem infrastruktury związanej z CO2 w porcie w Rotterdamie.

Budżet “Łącząc Europę” na transeuropejską infrastrukturę energetyczną na lata 2014-2020 to 5,35 mld euro. Aby zakwalifikować się do dotacji, wniosek musi być “projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania” (tzw. PCI). Musi przynieść znaczne korzyści co najmniej dwóm państwom członkowskim, zwiększać bezpieczeństwo dostaw, przyczyniać się do integracji rynku i poprawiać konkurencyjność, a także zmniejszać emisje CO2. Lista projektów “będących przedmiotem wspólnego zainteresowania” jest aktualizowana co dwa lata.

Źródło: cirep.pl/PAP