Tym razem Akademia Marynarki Wojennej organizuje zbiórkę używanych komputerów potrzebnych do nauki zdalnej dla dzieci. W uczelni są one czyszczone i przygotowywane, a później przekazywane najbardziej potrzebującym. Pierwsze dwa komputery już trafiły do GOPS-u w Kosakowie.

Zapewne wielu z Państwa ma w swoich domach niepotrzebne laptopy, PC-ty, Może myśleliście o wymianie na nowszy sprzęt – idealna okazja.

Pracownicy Katedry Podstaw Budowy Maszyn Okrętowych Akademii Marynarki Wojennej wykonują serwis techniczny. Po wykonaniu powyższych czynności komputery trafią do GOPS-u lub MOPS-u, który przekaże je potrzebującym dzieciom.

Zbieramy tylko sprzęt sprawny i zadbany, głównie laptopy, nie starsze niż 6 – 7 lat.

Komputer musi posiadać znaczek GML i klucz aktywacyjny, dokument zakupu. To dla nas gwarancja, że pochodzi z legalnego źródła i miał licencjonowane oprogramowanie, które jest przypisane do jego wyposażenia.

Komputery prosimy dostarczać na Biuro Przepustek AMW (główne wejście).

Akademia Marynarki Wojennej od początku epidemii koronawirusa aktywnie realizuje różne akcje wspierające. Uczelnia produkuje przyłbice ochronne, szyje maseczki ochronne, a także zaopatrzyła trójmiejskie placówki medyczne w spraye zapobiegające parowaniu gogli i przyłbic.

Źródło: AMW