Informujemy, że w pierwszej połowie września zakończyły się wszystkie przewidywane programem próby okrętu oraz że wszystkie usterki zostały usunięte. Aktualnie trwają końcowe prace związane z protokolarnym przekazaniem okrętu do Zamawiającego. Okręt jest w pełni sprawny i gotowy do służby.

Podpisana w czerwcu 2018 r. umowa pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową, Stocznią Wojenną i Inspektoratem Uzbrojenia przewidywała wykonanie prób stoczniowych i morskich do końca marca 2019 r. oraz dalsze świadczenie usług w ramach tzw. asysty technicznej. Tak też się stało i w terminie kontraktowym Stocznia zrealizowała wszystkie próby, których wykonanie leżało w jej gestii. Następnie do połowy września były realizowane próby z udziałem jednostek i sprzętu wojskowego oraz usuwano usterki ujawnione podczas prób. Tym samym zakończył się najbardziej istotny etap przekazywania okrętu, tj. próby zdawczo – odbiorcze.

Aktualnie prowadzone są czynności związane ze sporządzeniem protokołu przekazania – uzupełniana jest dokumentacja, kompletowany inwentarz, wykonywane są poprawki malarskie i sprzątanie.

Źródło: SW