Kondycja finansowa dwóch szczecińskich stoczni  znajdujących się w grupie kapitałowej Funduszu Rozwoju Spółek  – Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia oraz Stoczni Szczecińskiej jest „zadowalająca” – poinformowała dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w MGMiŻŚ Maria Skubniewska podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

„Obie stocznie które znajdują się w grupie kapitałowej  Funduszu Rozwoju Spółek, są w kondycji, którą można określić jako zadowalającą. Nie są to wyniki rewelacyjne, ale od lat jest to przemysł – że ta powiem – zapóźniony i te przedsiębiorstwa nie były rozwijane w ostatnich latach. Jednak jesteśmy na tzw ścieżce wzrostowej” – powiedziała Maria Skubniewska.

Dyrektor poinformowała, że w 2018 roku Morska Stocznia Remontowa Gryfia zwiększyła przychody do 155 mln zł, miała dodatni wynik netto i dodatnią EBITDĘ.

Z kolei po sześciu miesiącach 2019 roku przychody Gryfii wynoszą 75 mln zł. Stocznia ma stratę na działalności operacyjnej, ale – jak wskazała Skubniewska – spółka wchodzi w najbardziej atrakcyjny okres remontowy, więc jest wyniki na pewno ulegną poprawie.

Maria Skubniewska poinformowała też, że od początku 2019 roku Gryfia zrealizowała 82 projekty remontowe, a realizuje obecnie następnych osiem.

Podstawowym przedmiotem działalności Stoczni Gryfia są obecnie dwa długoterminowe projekty na realizację czterech lodołamaczy dla Wód Polskich oraz główny remont jednostki wojskowej Lublin dla Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu.

11 czerwca Morska Stocznia Remontowa  Gryfia zawarła z bankiem BGK oraz  Agencją Rozwoju Przemysłu umowy na finansowanie kontraktów długoterminowych realizowanych przez Stocznię. Uruchomienie linii finansowania usprawni realizację tych kontraktów, a  także pozytywnie wpłynie na pozostałe aspekty działalności operacyjnej spółki.

„Stocznia pozyskała finansowanie na realizację tych projektów, nie są one zagrożone i będą zrealizowane” – powiedziała dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w MGMiŻŚ.

„W tej chwili obserwowane jest też zainteresowanie armatorów remontem statków. Wiem, że znacząco zwiększyła się liczba zapytań ofertowych i planowane są następne realizacje remontów w trzecim kwartale tego roku” – dodała.

W ramach programu Batory Stocznia Gryfia realizuje też projekt recyklingowy pod nazwą Zielona Stocznia.  Projekt ma być w założeniu całkowicie bezpieczny dla środowiska oraz łączący najnowocześniejsze dostępne technologie. Wpisuje się w koncepcję gospodarki w obiegu zamkniętym.

1 lipca 2019 roku Morska Stocznia Remontowa Gryfia wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zawiązały spółkę celową „Zakład Recyklingu Statków Szczecin”. Na potrzeby inwestycji przewiduje się adaptację i modernizację istniejącej infrastruktury i zaplecza technicznego stoczni Gryfia w Szczecinie, jak również wdrożenie innowacyjnych metod i technologii w zakresie zarządzania, gospodarki odpadami oraz dekompozycji jednostek pływających – tak by nowopowstałe przedsiębiorstwo w pełni odpowiadało unijnym wymogom dotyczącym ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami odzyskanymi z poddawanych recyklingowi statków.

Maria Skubniewska poinformowała, że również Stocznia Szczecińska ma bardzo dobre wyniki i wykazuje trwałą rentowność na swojej podstawowej działalności.

Przychody netto Stoczni w zeszłym roku były na poziomie 39,7 mln zł, spółka miała dodatni wynik na sprzedaży, zysk netto i dodatnią EBITDĘ.

„Wiem, że  Stocznia Szczecińska planuje skokowy wzrost przychodów, bo ma w planie duży kontrakt. Wdrożony został też w Stoczni program dobrowolnych odejść pracowników sfery nieprodukcyjnej, który zakończy się pod koniec września 2019 roku” – powiedziała Skubniewska.

Stocznia Szczecińska swoją działalność opiera na wynajmie hal, nabrzeży, pochylni oraz innych urządzeń, które znajdują się na terenie stoczni. Stocznia kończy realizację konstrukcji stalowych dla odbiorców zagranicznych. Stocznia przygotowuje projekt badawczo-rozwojowy dotyczący prototypowego półautomatycznego urządzenia, a budżet projektu sięga 57 mln zł. Na ten cel jest przyznane dofinansowanie.

„Stocznia Szczecińska realizuje odbudowę w oparciu o własne środki infrastruktury stoczniowej, jest to modernizacja systemu automatyki i sterowania centrum wstępnej obróbki stali, modernizacja ośrodka czyszczenia i malowania, budowa i uruchomienie wydajnej sprężarki do malowania, zakupy transporterów, modernizacja sieci gazowej i itd.” – powiedziała Maria Skubniewska.

Podpis  ER