W przyszłym tygodniu w Klubie 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja – 10th Functional Clearing House on Defence Education. Obrady potrwają od 13 do 16 września, a współorganizatorem jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Przedsięwzięcie ma charakter dorocznej międzynarodowej konferencji podsumowującej realizację programu NATO-DEEP (NATO Defense Education Enhancement Program), każdorazowo organizowanej w innym z zaangażowanych w program krajów członkowskich i gromadzi ok. 70-80 uczestników. W 2019 roku  udział wzięło 70 przedstawicieli z 15 krajów NATO oraz Austrii i Szwajcarii reprezentujących łącznie 43 instytucje. W ubiegłym roku przywilej organizacji przypadł Polsce. Jednak w związku z ograniczeniami związanym z pandemią, konferencja obyła się w sposób zdalny. Koordynator programu i jednocześnie organizator  konferencji, którym jest Komitet ds. Partnerstwa i Wspólnego Bezpieczeństwa NATO podtrzymał propozycję zorganizowania tegorocznej konferencji w Polsce, w Krakowie, przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej. 

W tym roku spotkanie przyjęło formę hybrydową. Udział zapowiedziało 104 uczestników, w tym 31 on-line, reprezentujących 61 instytucje związane z edukacją wojskową z 26 krajów Europy oraz Kanady i USA.

W 2018 roku, w 10. rocznicę powstania programu, Sekretarz Generalny NATO, Jens STOLTENBERG między innymi stwierdził, że: „DEEP pomaga krajom partnerskim tworzyć, rozwijać i reformować wojskowe instytucje szkoleniowe. Jest on wymiernym przykładem wkładu i wartości NATO dla partnerstwa”.

Celem, istniejącego od 2007 roku programu NATO DEEP jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez profesjonalizację kształcenia oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych resortu obrony w krajach partnerskich. Wszystko zgodnie z obowiązującymi  w NATO standardami. Aktualnie beneficjentami programu jest 16 państw: Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Irak, Kazachstan, Kirgizja, Północna Macedonia, Maroko, Mauretania, Mołdawia, Mongolia, Serbia, Tunezja, Ukraina i Uzbekistan. Programem tym objęty był również Afganistan.

Akademia Marynarki Wojennej od 6 lat aktywnie uczestniczy w programie NATO DEEP Ukraina wspierając wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej Bułgarii i USA, powstały po aneksji przez Rosję Krymu, Instytut Marynarki Wojennej Ukrainy w Odessie. Również Wojskowa Akademia Techniczna jest zaangażowana w program współpracując z Akademią Wojskową w Odessie i Wojskowym Instytutem Uzbrojenia Ukrainy w Żytomierzu. O skali zaangażowania Polski w program może świadczyć fakt, że w 2019 roku byliśmy organizatorem lub współorganizatorem 44 wydarzeń związanych z programem, trwających łącznie 271 dni, w których wzięło udział 279 uczestników z krajów członkowskich NATO i partnerskich oraz 78 ekspertów, wykładowców (instruktorów) i personelu zabezpieczającego.

Aktywność naszego kraju i wsparcie dla programu NATO-DEEP stanowi konkretny i widoczny wkład w dostosowanie systemu kształcenia wojskowego przede wszystkim Ukrainy do standardów NATO i przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku Polski zarówno na Ukrainie, jak i w innych krajach partnerskich, zaangażowanych w realizację programu. Wpisuje się ona tym samym w założenia współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej w zakresie współpracy z NATO oraz Ukrainą.

Źródło: AMW

https://portalstoczniowy.pl/category/marynarka-bezpieczenstwo/