Portal Stoczniowy

Hull to hull (H2H) – projekt finansowany przez Unię Europejską tego lata wejdzie w fazę realizacji. To przedsięwzięcie, którego celem jest opracowanie innowacyjnej technologii wspierającej żeglugę autonomiczną.

Celem projektu H2H jest opracowanie cyfrowej technologii, która będzie stanowić wsparcie w żegludze autonomicznej w zakresie nawigacji oraz kontroli. W ramach projektu Hull to hull zostanie wypracowane rozwiązanie zapewniające bezpieczną nawigację dla statków autonomicznych pływających bardzo blisko innych jednostek pływających oraz obiektów stacjonarnych.

Przedsięwzięcie ruszyło w listopadzie 2017 r. Zapowiadano wówczas, że H2H będzie wykorzystywał Europejski Globalny System Nawigacji Satelitarnej (EGNSS), europejski system EGNOS (European Global Navigations Overlay Service – to system, który umożliwia transmisję danych korekcyjnych wypracowanych przez sieć stacji naziemnych do użytkownika za pośrednictwem satelity geostacjonarnego) oraz europejski system nawigacji satelitarnej Galileo. Agregując i przetwarzając dane z tych systemów, H2H podniesie bezpieczeństwo żeglugi na wodach o dużym natężeniu ruchu statków, a także podczas manewrów statków w pobliżu innych obiektów. Dzięki niemu marynarze będą mogli efektywniej podejmować decyzje nawigacyjne. H2H ma się również stać podstawą do wprowadzenia całkowicie autonomicznej nawigacji.

W 2017 r. projekt został rozpisany na dziewięć pakietów roboczych. Obecnie realizowany jest pakiet drugi, który polega na realizacji prac koncepcyjnych. Liderem w tej części przedsięwzięcia jest Kongsberg Seatex, spółka zależna Kongsberg Maritime. Norweska spółka zapowiada jednak, że już tego lata projekt wejdzie w fazę przewidzianą w trzecim pakiecie roboczym, który polega  na adaptacji i integracji dostępnych technologii. Również na tym etapie pracom międzynarodowego zespołu przewodniczy Kongsberg Seatex. Prace w tej fazie projektu będą dotyczyły systemu automatycznego cumowania, a także czujników i systemów komunikacyjnych oraz zintegrowanego instrumentu wykorzystującego te czujniki. Instrument ten ma zostać wdrożony za pomocą protokołów oraz modeli 3D. Etap projektu zakłada także przygotowanie scenariuszy przyszłych demonstracji, które odbędą się w latach 2019 i 2020 w Belgii, Norwegii oraz Holandii. Ponadto zostaną przeprowadzone testy laboratoryjne.

H2H będzie zintegrowanym zestawem narzędzi służących do określenia położenia i orientacji statku. System będzie tworzył cyfrowy, bliźniaczy kadłub jednostki, który następnie zostanie połączony z układem współrzędnych. Zespół wszystkich tych danych będzie mógł zostać wykorzystany do autonomicznej kontroli jednostki. Projekt przewiduje, że Hull to hull będzie także systemem wspomagającym ręczną nawigację. Dzięki niemu kapitan statku lub nawigator będą mogli efektywniej podejmować decyzje nawigacyjne. W ramach projektu zostanie również opracowana wersja narzędzia przeznaczona dla żeglugi śródlądowej.

Oprócz firmy Kongsberg Seatex w projekcie biorą udział także SINTEF Ocean, SINTEF Digital, uniwersytet KU Leuven oraz Mampaey Offshore Industries.

Kongsberg jest światowym liderem w rozwoju technologii autonomicznej żeglugi.

Podpis: MB