27 września 2019, PRS udostępnił Publikację 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe”, będącą efektem własnych prac rozwojowo-badawczych PRS połączonych z doświadczeniami partnerów zaangażowanych w projekty MFW.

PRS dąży do jak najlepszego dopasowania Publikacji do oczekiwań i potrzeb jej użytkowników, dlatego po procesie konsultacji elektronicznych, uruchomiliśmy proces szerokich konsultacji warsztatowych. Stworzona platforma ma służyć wymianie doświadczeń i wypracowaniu rozwiązań, pomocnych wszystkim zainteresowanym stronom, celem ułatwienia i przyspieszenia procesu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz zapewnić bezpieczeństwo związanych z nią projektów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników w związku z obecną sytuacją epidemiczną, planowane konsultacje odbędą się w formie wideokonferencji.

Pierwsza z trzech serii spotkań odbędzie się na początku sierpnia, wg poniższego schematu:
Proponujemy podział grup warsztatowych wg obszarów działalności:

  A. Dotyczy wszystkich Części Publikacji;

B. Łańcuch dostaw dotyczy części II-IV ( tj. warunki środowiskowe i lokalizacyjne, Projektowanie, Prefabrykacja);

C. Łańcuch dostaw- dotyczy części V-VII ( tj.Transport i instalacja, dopuszczanie do ruchu i eksploatacja, wycofanie z eksploatacji i utylizacja).

Każda z zaplanowanych serii spotkań będzie miała swój temat przewodni:

I. Wymagania instytucji finansowych (08.2020),

II. Kompetencje i zasoby ludzkie (09.2020),

III. Wymagania regulacyjne (10/11 2020).

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału w I serii konsultacji warsztatowych do 24.07.2020 r., wraz ze wskazaniem wybranych Grup Warsztatowych, na adres: dp@prs.pl. Spotkania będą odbywały się w języku polskim – szczegółowa agenda zostanie przesłana zainteresowanym w ostatnich dniach lipca.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szerokich konsultacjach warsztatowych, które umożliwią zebranie opinii i sugestii wszystkich Interesariuszy. Wymiana wiedzy i doświadczeń, poznanie poglądów innych, szukanie wspólnych rozwiązań i spójnego stanowiska, przyczynią się do ciągłego rozwoju Publikacji PRS 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe”.

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konsultacjach wśród partnerów biznesowych zainteresowanych tematem MFW.

Treść publikacji można znaleźć pod linkiem:

https://www.prs.pl/uploads/p130p_pl.pdf

Źródło: PRS