Naval Group i Nexter zmodernizują wszystkie systemy artyleryjskie Narwhal 20B znajdujące się na wyposażeniu jednostek Marine Nationale.

Zestawy artyleryjskie Narwhal 20 wykorzystują armatę 20 mm M621 produkcji Nexter’a, systemy stabilizacji oraz optoelektroniczne systemy celownicze umożliwiające prowadzenie ognia w dzień i w nocy. Stanowiska są zdalnie kierowane. Systemy te są używane w charakterze broni defensywnej służącej obronie dużych okrętów lub jako głowne uzbrojenie małych jednostek nawodnych. Narwhal 20 występuje w dwóch wersjach A i B różniących się zastosowaną amunicją. Wersja A jest dostosowana do amunicji 20mm x102 mm a wersja B do 20mm x139mm.

W ramach umowy agencja Directorate General of Armaments (DGA) przeprowadzi próby nowego wariantu oznaczonego jako 20 B V1. Rozwój tej wersji ma nastąpić w latach 2020-21. Następnie w latach 2021-22 ma nastąpić certyfikacja wersji V2. W celu odróżnienia zmodernizowanych systemów od  niezmodernizowanych te ostatnie zaczną być określane jako V0. Modyfikacje mają spowodować poprawę celności systemu (V1) oraz wzrost ergonomii i wprowadzenie trybu automatycznych strzałów ostrzegawczych (V2).

Obecnie flota francuska wykorzystuje systemy Narwhal 20 B na okrętach typów:

  • 8 fregatach typu Aquitaine/FREMM (wszystkie wersje) – 16 systemów;
  • 3 desantowcach typu Mistral – 6 systemów;
  • 2 niszczycielach obrony powietrznej typu Horizon –  6 systemów;
  • lotniskowcu Charles de Gaulle – 3 systemy;
  • 3 patrolowce typu La Confiance – 3 systemy (modernizowane na mocy oddzielnego kontraktu z 2019 roku);

oraz jeden system w ośrodku treningowym floty i jeden zapasowy.  Ponadto Narwhal 20 B V1 mają być dostarczone na wyposażenie nowych fregat typu FDI i patrolowców POM.

Podpis: TW