Podczas wirtualnej konferencji Middle Eastern Virtual Conference Expo ujawniono projekt nowego rodzaju uzbrojenia podwodnego.

Pojawienie się w ostatnich latach wielu nowych środków walki takich jak systemy bezzałogowe czy zagrożenia asymetryczne (łodzie motorowe, miniaturowe okręty podwodne) spowodowały konieczność dysponowania odpowiednimi środkami ich zwalczania. O ile w zakresie celów powietrznych i powierzchniowych w wielu przypadkach możliwe to jest za pomocą adaptacji istniejących już systemów uzbrojenia (np. dostosowanie artyleryjskich i rakietowych systemów przeciwrakietowych do niszczenia szybkich łodzi motorowych – systemy Vulcan-Phalanx czy Sea RAM II) czy doposażenia okrętów w lekkie systemy rakietowe i artyleryjskie, to zwalczanie nowych zagrożeń podwodnych jest  dziedziną wymagającą opracowania nowych rozwiązań. Oczywiście istniejące systemy rakietowych bomb głębinowych czy też lekkie torpedy ZOP po dokonaniu odpowiednich modyfikacji mogą stać się wartościowym orężem do zwalczania nowej kategorii celów podwodnych, jednakże często są one nieefektywne kosztowo, oraz nieskuteczne w wielu akwenach (szczególnie płytkowodnych  lub portowych). Jednym z pojawiających się obecnie rozwiązań jest opracowanie miniaturowych torped, mających mieć zdolności do rażenia celów takich jak pojazdy podwodne, miniaturowe okręty podwodne, płetwonurkowie itp. w o wiele większym zakresie przy korzystnej relacji kosztów oraz łatwych do zastosowania na wielu nowych nosicielach (drony, łodzie patrolowe, śmigłowce itp.).

Taką bronią jest opracowane przez Leonardo minitorpeda Black Scorpion Miniature Lightweight Torpedo. Wykorzystuje ona wiele technologii opracowanych dla nowej lekkiej torpedy ZOP typu Black Arrow mającej być następcą używanych też w Polsce torped MU90 Impact. Nowa minitorpeda ma mieć kaliber 127 mm, długość 110 cm i masę około 20 kg. Takie parametry pozwolą na jej wykorzystywanie np. w lotniczych zasobnikach boji hydroakustycznych, co pozwoli na zwielokrotnienie przenoszonych prze samoloty i śmigłowce efektorów. Pozwoli to też na jej zastosowanie w systemach antytorpedowych jako choć na ten czas nie jako amunicji zwalczającej pełnogabarytowe torpedy, lecz jako opcjonalne wykorzystanie istniejących wyrzutni do zwalczania środków dywersji podwodnej.

Kolejnym ważnym zastosowaniem tego rodzaju torped może być wykorzystywanie ich przez wszelkie opisane wcześniej środki walki podwodnej należące do własnych sił.

Podpis: Tomasz Witkiewicz