Foto. ShippingWatch

Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych – APMAR działając w imieniu współpracy z nami, ok 20 tys. polskich Marynarzy formułuje w ich imieniu niniejszą Petycję w celu zabezpieczenia ich żywotnych interesów życiowych, apelując do marynarzy o jej masowe wsparcie.

Zwracamy się z wnioskiem o wstrzymanie prac legislacyjnych nad likwidacją ulgi abolicyjnej pod linkiem 

Źródło: APMAR