Dwa lodołamacze Orkan i Sokół, budowane przez stocznię Koźle w Kędzierzynie-Koźlu, na przełomie lipca i sierpnia zostały zwodowane. Jednostki powstają na zamówienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Obecnie w stoczni w Kędzierzynie-Koźlu prowadzone będą końcowe prace wyposażeniowe, uruchamianie systemów (np. łączności, sterowania napędem, balastowania), sprawdzanie szczelności zbiorników. Trwają też przygotowania do prób technicznych lodołamaczy na wodzie.

Lodołamacz czołowy Orkan jest jednostką o mocy 1200 KM, z kolei lodołamacz liniowy Sokół ma moc 800 KM.

Lodołamacze będą wyposażone w sondę wielowiązkową, która pozwoli monitorować dno zbiornika. Ta precyzyjna ocena stanu zbiornika pozwoli na lepsze prowadzenie prac utrzymaniowych.

Jednostki będą wyposażone w panele fotoelektryczne, co wpłynie na zmniejszenie zużycia prądu głównie podczas postoju. Wyposażone będą w oświetlenie ledowe i napędzane silnikami spalinowymi, które spełniają obowiązujące normy środowiskowe. Lodołamacze będą też miały funkcje holowników.

Projekt realizowany jest od 2016 roku i zakończy się w 2020 roku. Lodołamacze mają być gotowe i dostarczone do Włocławka do 15 listopada 2019 roku. Statki będą pracowały na Zbiorniku Włocławskim.

Celem budowy lodołamaczy jest prowadzenie osłony przeciwpowodziowej w sezonie zimowym na zbiorniku.

Koszt budowy dwóch lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej sięga 37,1 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 31,5 mln zł.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wchodzi w skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wody Polskie zatrudniają niemal 6000 pracowników w całej Polsce. Prowadzą oni działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych.  Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne).

Podpis   ER