Fot. Malte Paul, dyrektor projektu F.E.W. Baltic II/Grzegorz Strzelczyk, prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic

Lotos Petrobaltic – spółka zależna Grupy Lotos – podpisał z Baltic Trade and Invest (BTI) list intencyjny o współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych. BTI to spółka zależna od niemieckiej firmy RWE Renewables (RWER) – drugiego co do wielkości dewelopera i operatora morskich farm wiatrowych na świecie, podała Grupa Lotos.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, obszary współpracy to: badania geotechniczne gruntu, potencjalne zapewnienie statków instalacyjnych i statku inspekcyjnego podczas fazy prac budowlanych i obsługi farmy wiatrowej oraz inspekcja i serwis instalacji podwodnych. Firmy chcą też wymieniać się doświadczeniami w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i offshore oraz branżową wiedzą dotyczącą polskiego rynku w tym obszarze, podkreślono.

Strony zadeklarowały chęć kontynuowania współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych w Polsce i za granicą. W grudniu 2020 r. Lotos Petrobaltic zakończył z sukcesem prace wiertnicze na obszarze projektowanej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW, zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, na zachód od Ławicy Słupskiej. Rozpoznanie geologiczne podłoża Bałtyku zostało zlecone właśnie przez RWER. Prace te były poprzedzone sporządzeniem projektu robót geologicznych i jego zatwierdzeniem przez ministra środowiska, zaznaczono również.

“Lotos Petrobaltic zamierza wykorzystać cały swój dostępny potencjał i doświadczenie do realizacji nowych, innowacyjnych przedsięwzięć oraz aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej jako narodowy operator przy stawianiu, uruchamianiu i serwisowaniu morskich farm wiatrowych w Polskiej Ekonomicznej Strefie Morza Bałtyckiego, ale również świadczyć usługi na zewnątrz. Nasza spółka jest otwarta na Nowy Zielony Ład i upatruje szansę w transformacji z firmy stricte wydobywczej w przedsiębiorstwo, które będzie działać również na rynku zielonej energii, angażując się w łańcuch dostaw na rzecz morskich farm wiatrowych” – powiedział prezes Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk, cytowany w komunikacie.

Spółka BTI jest w trakcie rozwoju wspomnianej morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II. Chcąc odegrać jeszcze większą rolę w tym obszarze, BTI koncentruje się na rozwoju offshore, również w zakresie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Spółka chce stworzyć w Polsce solidną bazę logistyczną, organizacyjną i naukową w celu zabezpieczenia zasobów ludzkich i materialnych, dedykowanych do udziału w łańcuchu dostaw innowacyjnych i prestiżowych projektów morskich farm wiatrowych.

Źródło: