Grupa Lotos rozpoczęła 16 września eksploatację złoża Utgard w Norwegii. Projekt zakończono około 3 miesiące szybciej niż zakładał harmonogram przy kosztach o 25 proc. niższych niż przewidywano. Udziałowcem koncesji jest Lotos Exploration & Production Norge (Lotos Norge) a operatorem Equinor.

Złoże Utgard zlokalizowane jest w centralnej części Morza Północnego na głębokości 3700 m (przy głębokości wody 110 m). Leży ok. 21 km od istniejącej infrastruktury hubu Sleipner, na granicy szelfu norweskiego i brytyjskiego, co czyni je pierwszym złożem transgranicznym zagospodarowanym przez Equinor Energy AS.

Equinor Energy AS posiada 38,44 proc. udziałów na koncesji Utgard i jest jej operatorem. Udział Lotos Norge wynosi 17,36 proc. Pozostali partnerzy to Equinor UK Limited (38,44 proc.) i KUFPEC Norway AS (6,2 proc.).

Utgard wykorzystuje pobliską infrastrukturę Sleipner, co zapewnia dodatkowe synergie i wartość dodaną dla całego hubu Sleipner – obok Heimdal, jednego z 2 głównych obszarów działalności LOTOSU w Norwegii. Szacowane rezerwy wydobywalne złoża Utgard to około 40 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (boe).

Zakładany średni wolumen wydobycia ze złoża Utgard w pierwszych pięciu latach od momentu uruchomienia produkcji wynosi 4,1 tys. boe na dzień.

„Dzięki uruchomieniu projektu Utgard umacniamy naszą pozycję w Norwegii. To kolejny, ważny element realizacji naszej strategii w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym” –powiedział Mateusz A. Bonca, prezes zarządu Grupy Lotos.

„Zrealizowany przed czasem i poniżej zakładanego budżetu – stanowi doskonały przykład tego, że warto współpracować z doświadczonym partnerami. Co więcej, wykorzystując istniejącą infrastrukturę obszaru wydobywczego Sleipner, gdzie Lotos ma 15 proc. udziałów, pozwala na osiągnięcie dodatkowych synergii operacyjno-biznesowych” – dodał.

Złoże Utgard odkryto w 1982 roku, a jego zagospodarowanie rozważano kilkakrotnie. Wdrożone rozwiązania w zakresie standaryzacji technicznej w procesie projektowania pozwoliły na optymalizację kosztów i przedłożenie Planu Zagospodarowania Złoża władzom norweskim i brytyjskim w 2016 roku.

Wydobycie odbywa się za pomocą dwóch odwiertów połączonych ze złożem Sleipner rurociągiem podwodnym. Infrastruktura znajduje się po norweskiej stronie granicy, natomiast odwierty znajdują się zarówno po stronie brytyjskiej, jak i norweskiej.

Większość zasobów znajduje się po stronie norweskiej, a Utgard jest zdalnie operowany z norweskiego złoża Sleipner. Utgard wykorzystuje również istniejącą infrastrukturę Sleipner do oczyszczania gazu i zatłaczania odseparowanego CO2. Niezbędne modyfikacje w obszarze wydobywczym Sleipner pod obecne podłączenie wykonano w trzecim kwartale2018 roku.

Spółka Lotos Norge powstała w 2007 roku. Prowadzi działalność w dziedzinie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Należy do Grupy Kapitałowej Lotos Upstream, w której odpowiada za realizację strategii segmentu wydobywczego Lotosu na Morzu Północnym i Norweskim. Obecnie produkuje 15 000 boe na dobę.

Lotos Norge pierwszy otwór poszukiwawczy jako operatora wywiercił w 2012 roku. W 2013 roku spółka nabyła udziały w obszarze Heimdal, a w 2015 roku w obszarze Sleipner. Obecnie trwają prace nad zagospodarowaniem złoża Yme, a także Trell i Trine oraz złóż zlokalizowanych w obszarze Greater Heimdal (tzw. projekt NOAKA).

W drugim kwartale 2019 roku średnie dzienne wydobycie w Grupie Lotos spadło rdr o 13 proc., do 18,882 tys. boe/d, w tym 8,269 tys. to wydobycie ropy naftowej, a 10,613 tys. stanowił gaz ziemny.

Łączne wydobycie w Grupie Lotos w drugim kwartale wyniosło 1,718 mln boe (spadek rdr o 12,9 proc. i kdk o 6,9 proc.). Wydobycie w Norwegii spadło o 16,2 proc. rdr i 5,5 proc. kdk do 1,26 mln boe, w Polsce spadło o 0,2 proc. rdr i 12 proc. kdk do 394,5 tys. boe, a na Litwie zmniejszyło się o 13,4 proc. rdr i 0,5 proc. kdk, do 62,9 tys. boe.

Podpis   ER