Rada nadzorcza Stoczni Szczecińskiej w wyniku ogłoszonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki wybrała Marka  Opowicza.

Funkcję prezesa Stoczni Szczecińskiej  Marek Opowicz będzie pełnił od  12 lipca 2019 roku.

Dzień wcześniej rada nadzorcza wybrała na członka zarządu Bogusława Adamskiego. On również będzie pełnił swoją funkcję od 12 lipca 2019 roku. Adamski był do tej pory dyrektorem technicznym Stoczni Szczecińskiej.

W połowie kwietnia rada nadzorcza Stoczni Szczecińskiej odwołała dotychczasowy zarząd, a spółką w roli pełniącej obowiązki prezesa kierowała od tej pory Małgorzata Jacyna-Witt.

Stocznia Szczecińska to 45-hektarowy teren położony w północno-wschodniej części Szczecina, około dwóch kilometrów od centrum miasta. Od strony wschodniej graniczy z rzeką Odrą. Najbliższe sąsiedztwo charakteryzuje się przewagą funkcji produkcyjnej i usługowej.

Na infrastrukturę Stoczni Szczecińskiej składają się w głównej mierze obiekty charakterystyczne dla branży stoczniowej, w tym doskonale udźwigowione hale, pochylnie, nabrzeża, magazyny, place prefabrykacyjne i składowe.

Większość obiektów ma uniwersalne zastosowanie, aktywa Stoczni są bardzo atrakcyjnym majątkiem do prowadzenia produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz produkcji statków.

Preferowane sektory na terenie Stoczni Szczecińskiej to offshore i przemysł stalowy.

Podpis  ER