DGA, czyli francuska agencja ds. zamówień obronnych (Direction générale de l’armement) poinformowała o wystosowaniu zapytania o informację (Request for Information, RFI) w sprawie zakupu 20 bezzałogowych pojazdów nawodnych dla marynarki wojennej tego państwa, które miałyby za zadanie mierzenie głębokości zbiorników wodnych.

Zgodnie z dokumentacją przetargową, chodzi o dostawę nowych bezzałogowych pojazdów nawodnych, które spełniają warunki autonomiczności, przystosowalności i modułowości. Maksymalny rozmiar w danym wymiarze powinien być mniejszy niż około 1,7 metra w konfiguracji transportowej i mniejszy niż około 2,2 metra w konfiguracji operacyjnej. Celem jest aby drony mogły być obsługiwane przez dwie lub trzy osoby bez specjalistycznego sprzętu. Masa drona nie powinna przekraczać 100 kg bez ładunku i musi być on w stanie pomieścić sprzęt o wadze około 50 kg.

Może Cię zainteresować:

Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle wraca na morze po remoncie

Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle wraca na morze po remoncie

Francuska agencja ds. zamówień obronnych (Direction générale de l’armement) poinformowała o wystosowaniu zapytania o informację (Request for Information, RFI) w sprawie zakupu 20 bezzałogowych pojazdów nawodnych dla marynarki wojennej tego państwa, które miałyby za zadanie mierzenie głębokości zbiorników wodnych. Czytaj dalej

Wskazuje się, że nowe bezzałogowce będą wyposażone w wielowarstwowy system batymetryczny (w tym jednostkę inercyjną i sondę CTD [Conductivity Temperature Depth]), który ma być dostarczony w ramach umowy. Nawodne drony powinny mieć dedykowane przestrzenie umożliwiające dodawanie kolejnych elementów wyposażenia. Sygnalizator batymetryczny ma być zdolny do mapowania dna morskiego z dokładnością pionową rzędu jednego centymetra dla zakresu głębokości co najmniej 250 m. Ponadto, każdy dron musi być w stanie działać w trybie autopilota oraz być zdalnie sterowalnym przez więcej niż 3 godziny poruszając się przy prędkości nominalnej.

Działając w trybie autopilota drony będą wyposażone w system antykolizyjny i system wyszukiwania punktowego. Dron będzie miał niski ciąg, przy czym ma być zdolny do osiągania nominalnej prędkość od 3 do 5 węzłów a jego prędkość maksymalna ma wynosić co najmniej 10 węzłów. Kolejnym wymaganiem jest możliwość jego rozmieszczenia w różnych sytuacjach i obszarach wodnych, takich jak jeziora, porty lub otwarte morze gdzie będzie zbierał informacje. Powiązane usługi mają objąć szkolenia, system przygotowania misji i zarządzania, dokumentację użytkowania i konserwacji oraz zestaw części zamiennych.

Podpis: km