Współpraca w zakresie transportu kolejowego, morskiego oraz realizacji projektów infrastrukturalnych były tematami rozmowy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z włoskim ministrem ds. zrównoważonej infrastruktury i mobilności Enrico Giovanninim.

Współpraca w zakresie transportu kolejowego, morskiego oraz realizacji projektów infrastrukturalnych były tematami rozmowy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z włoskim ministrem ds. zrównoważonej infrastruktury i mobilności Enrico Giovanninim.

Wideospotkanie, które odbyło się 15 września 2021 r., miało na celu omówienie możliwości współpracy pomiędzy Polską a Włochami w zakresie transportu kolejowego, drogowego oraz morskiego. Omówiona została również sytuacja działających w Polsce włoskich firm z sektora infrastrukturalnego.

— Polska i Włochy posiadają znaczący potencjał, by odnieść możliwie najlepsze korzyści z dalszego rozwoju współpracy — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ministrowie omówili szerzej zagadnienia współpracy transportowej w sektorze kolejowym i morskim. W tematyce kolei podkreślono wagę dotychczasowej współpracy między polskim i włoskim zarządcą infrastruktury kolejowej w ramach międzynarodowych organizacji kolejowych oraz Towarowego korytarza transportowego Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, który ma duże znaczenie dla rozwoju transportu intermodalnego w Europie. Minister Adamczyk zwrócił uwagę, że region Morza Bałtyckiego jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarczych na świecie, a rosnący wolumen przepływów towarowych w coraz większym stopniu obsługują porty morskie.

— Polskie porty morskie odgrywają kluczową rolę w transporcie w regionie Morza Bałtyckiego z przeładunkami na poziomie 100 mln ton i 3 mln TEU w ostatnich latach. Ujęcie polskich portów morskich w ramach korytarza transeuropejskiej sieci transportowej Bałtyk – Adriatyk stanowi szansę dla zwiększenia naszej współpracy w kontekście przewozów na linii Skandynawia – Morze Śródziemne — powiedział minister Adamczyk.

Podczas spotkania poruszono także kwestię włoskich firm z sektora infrastrukturalnego działających w Polsce. Minister Adamczyk podkreślił, że polskie instytucje prowadzą dialog ze wszystkimi wykonawcami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, a wszelkie zmiany i rozwiązania są wprowadzane na jednolitych warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Źródło: PAP