Fot. Port Gdańsk

Wzmocnienie współpracy w obszarze infrastruktury i transportu między Polską i Słowenią było przedmiotem rozmów ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Marka Gróbarczyka z ministrem infrastruktury Słowenii Jernejem Vrtovecem. 

Spotkanie w Warszawie odbyło się 23 lutego 2021 r. 

– Cieszę się, że bezpośrednia współpraca w obszarze infrastruktury między naszymi krajami jest utrzymywana. Strategiczne położenie obu państw i ich portów czyni wzajemne współdziałanie obopólnie owocnym – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Ministrowie omówili stan aktualny i wyzwania w zakresie transportu lotniczego, kolejowego i morskiego (portów morskich), a także współpracę obu państw na forum UE.  

Polskie porty stanowią hub transportowy dla państw Europy Środkowo-Wschodniej z możliwością transportowania towarów zarówno na kierunku Północ-Południe, jak również Wschód-Zachód. Pomimo pandemii Covid-19 w największych polskich portach morskich trwają inwestycje ukierunkowane na zwiększenie możliwości przeładunkowych, poprzez budowę i rozbudowę terminali głębokowodnych. Stale rozwijane są też połączenia kolejowe oraz drogowe do portów. 

Ministrowie wymienili informacje o bieżącej współpracy w zakresie przewozów w korytarzu TEN-T Bałtyk – Adriatyk oraz realizowanych w ramach kolejowych korytarzy towarowych. 

Omawiając skutki pandemii Covid-19 w sektorze transportu Minister Adamczyk podkreślił potrzebę dalszej koordynacji działań państw członkowskich m.in. w zakresie wsparcia z poziomu UE sektora transportu w odbudowie, jak również, konieczności utrzymania płynności ruchu towarów w UE.

Podczas spotkania ministrowie rozmawiali również o przepisach regulujących europejski międzynarodowy transport drogowy, Pakiet Mobilności I.

Działając konsekwentnie w obronie interesów podmiotów świadczących usługi w transporcie drogowym na jednolitym rynku UE Polska oraz 6 innych państw członkowskich (Litwa, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Malta i Cypr) złożyła do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na wybrane przepisy Pakietu Mobilności I. Przyjęte rozwiązania są nie tylko szkodliwe dla europejskiego sektora transportu, gospodarki UE, ale także dla środowiska i klimatu.

 W drugiej połowie 2021 r. Słowenia będzie sprawować prezydencję w Radzie UE. ​

Źródło: PAP