5 czerwca w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Minister Marek Gróbarczyk spotkał się z przedstawicielami Hutniczej Izby Przemysłowo – Handlowej. Celem spotkania było omówienie sytuacji w obszarach potencjalnej współpracy branży hutniczej i sektorów wchodzących w zakres kompetencji MGMiŻŚ.

Podczas spotkania zwrócono uwagę przede wszystkim na żeglugę śródlądową oraz przemysł stoczniowy. Przedstawiciele HIPH omówili potencjał branży hutniczej w Polsce, aktualną sytuację na rynku globalnym, europejskim i krajowym, a także zasygnalizowali przyszłe kierunki rozwoju branży.

W odniesieniu do relacji między branżą hutniczą a  gospodarką morską i żeglugą śródlądową poruszono kwestie zastosowania produktów przemysłu hutniczego w realizacji inwestycji śródlądowych dróg wodnych.

Omówiono również kwestie transportowe w kontekście przyszłego wykorzystania żeglugi śródlądowej. Podczas spotkania zaprezentowano działania podejmowane w odniesieniu do Wisły i Odry. Obecnie zaledwie około 0,6 proc. towarów jest przewożone polskimi rzekami. Dla porównania transport wodny we Francji stanowi 40 proc. całego transportu krajowego, a w Holandii 35 proc.

Ponadto krótko omówiono zagadnienia dotyczące aktywizacji przemysłu stoczniowego, wcześniej przekazane przedstawicielom pracowników i pracodawców branży hutniczej podczas spotkania właściwego dla niej zespołu trójstronnego. Odbudowa przemysłu stoczniowego jest jednym z filarów polityki gospodarczej rządu.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (Polish Steel Association) jest organizacją samorządu gospodarczego typu non-profit, powołaną w 1991 roku.  Izba zrzesza producentów i przetwórców stali, przemysły powiązane z hutnictwem, a także instytucje usługowe, biura projektowe instytuty naukowo-badawcze i spółki handlowe.

Podpis:   ER