Orsted Offshore / Portal Stoczniowy

Fot. Orsted

Realizacja założeń dotyczących projektów offshore, organizacja współpracy międzynarodowej w zakresie: łańcucha dostaw, miejsc pracy czy pozyskiwania niezbędnych kompetencji oraz budowa sieci morskiej i rozwój infrastruktury, takiej jak porty i infrastruktura dla wodoru to główne wątki poruszone przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę podczas konferencji „Delivering large offshore volumes to deliver climate neutrality”, która odbyła się 3 grudnia 2020 r.

Celem konferencji, zorganizowanej przez WindEurope, była dyskusja dotycząca możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie w kontekście osiągnięcia celu neutralności klimatycznej.

„Morskie farmy wiatrowe – które będą eksploatowane w Polsce od 2025 roku – odegrają jedną z kluczowych ról w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ich moc zainstalowana wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r. i ok. 8-11 GW w 2040 r.”- powiedział podczas konferencji minister Kurtyka.

Jak podkreślił szef resortu klimatu i środowiska, rozwój offshore stwarza możliwości wspierania lokalnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych zaangażowanych w łańcuch dostaw. Tworzy nowoczesne i wysoko wykwalifikowane miejsca pracy, a także wzmocni pozycję polskich przedsiębiorców w regionalnym, europejskim i globalnym łańcuchu wartości morskiej energetyki wiatrowej. Szacuje się, że morska energetyka wiatrowa stworzy w Polsce 77 000 nowych miejsc pracy. Największymi beneficjentami rozwoju offshore w kraju będą stocznie, przemysł stalowy i metalowy. Rozwój sektora przyniesie również korzyści portom, firmom usługowym i instalacyjnym, spośród których wiele już dziś jest zaangażowanych w zagraniczne projekty budowy morskich farm wiatrowych,  a kolejne planują pozyskiwać kompetencje w tym sektorze.

„Wymiana doświadczeń w zakresie morskiej energetyki wiatrowej jest ważna dla krajów, takich jak Polska, które dopiero zaczynają realizację projektów offshore. Współpraca międzynarodowa jest niezbędna do wdrażania najnowszych technologii i rozwiązań w obszarze morskiej energetyki wiatrowej” – powiedział minister Michał Kurtyka.

Ponadto w trakcie konferencji minister poruszył tez kwestie rozwoju technologii wodorowych. Zgodnie z Polską Strategią Wodorową, na wiosnę przyszłego roku planowane jest zawarcie umowy sektorowej – polskiej umowy wodorowej. Celem niniejszej Umowy byłoby określenie listy długoterminowych działań na rzecz rozwoju branży wodorowej realizowanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska