Obecnie w Ministerstwie Obrony Narodowej prowadzone są analizy w zakresie realizacji postępowania na dostawę okrętów obrony wybrzeża o kryptonimie Miecznik oraz trwa faza analityczno-koncepcyjna mająca na celu określenie wszystkich aspektów pozyskania okrętów podwodnych nowego typu kryptomin Orka.

O stanie prac nad pozyskaniem okrętów dla Marynarki Wojennej poinformował wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz odpowiadając na interpelację poselską Piotra Cieślińskiego, Artura Gierady oraz Pawła Olszewskiego.

„Liczba planowanych do pozyskania jednostek oraz założenia taktyczno-techniczne dla tego zadania stanowią dane zawarte w dokumentach planistycznych niejawnych. Trwają również prace w zakresie pozyskania okrętu podwodnego w ramach zdolności pomostowej” – napisał wiceminister Skurkiewicz w odpowiedzi na interpelację.

Celem programu „Zwalczanie zagrożeń na morzu” jest osiągnięcie zdolności operacyjnej do zwalczania celów nawodnych, podwodnych i lądowych oraz zwalczania zagrożenia minowego.

Skurkiewicz poinformował również, że szczegóły dotyczące ilości, terminów oraz planowanych kosztów realizacji powyższych programów są zawarte w „Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2017-2026”, który jest dokumentem niejawnym o klauzuli poufne.

Podpis  ER