Nowe możliwości przeładunkowe zwiększą się o półtora miliona TEU, to zasadnicze zwiększenie potencjału. Ten port to bardzo duża szansa dla Polski – ocenił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w rozbudowywanym porcie w Gdańsku.

“Ten port to bardzo duża szansa dla Polski” – ocenił Morawiecki.

Jak wskazał, dzięki rozbudowie portu w Gdańsku “nowe możliwości przeładunkowe zwiększą się o półtora miliona TEU, to zasadnicze zwiększenie potencjału (gdańskiego portu – PAP).

“Ten trzeci etap rozbudowy portu, kolejny terminal wraz z czwartym, który już na horyzoncie widnieje, to znakomita szansa, żeby stworzyć powiązaną sieć różnych kolejowych, drogowych, morskich szlaków, która doprowadzi do zwiększenia potencjału przeładunkowego i zwiększenia zainteresowania Polską jako hubem logistycznym tej części Europy” – powiedział premier.

Morawiecki podkreślił, że miejsca pracy w portach są wysokopłatne, a rozbudowa portu w Gdańsku to wzrost wynagrodzeń, ale też zysków polskich firm. “Małe polskie firmy się umiędzynaradawiają, wychodzą na zewnątrz, poznają najlepsze praktyki stosowane przez światowych gigantów i dzięki temu coraz bardziej ekspandują, eksportują i o to właśnie chodzi w rozwoju gospodarczym” – stwierdził premier.

Jego zdaniem oznacza to również repatriację kapitału, przejawiającą się m.in. w mniejszej zależności od kapitału zagranicznego.

Źródło: PAP