3 FO

Komandor Matthew Zublic, Morski Attache Obrony Stanów Zjednoczonych, przebywał w środę, 2 września, z wizytą roboczą w 3. Flotylli Okrętów.

Gościa przywitał dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec oraz szef sztabu komandor Artur Kołaczyński. Morskiemu Attaché Obrony towarzyszyli oficerowie Biura Współpracy Obronnej Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki, komandor Lisa Berg oraz komandor Joshua Aisen.


Podczas wizyty strona polska przedstawiła strukturę i zadania 3. Flotylli Okrętów oraz działania gdyńskiej Flotylli na arenie międzynarodowej, w tym udział w ćwiczeniach i operacjach bojowych. Omówiono także kierunki dalszej współpracy polsko – amerykańskiej w zakresie wsparcia okrętów.

Źródło: 3 Flotylla Okrętów