Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku ogłosił zamówienie na dostawę fabrycznie nowej pełnomorskiej jednostki patrolowej (OPV) przeznaczonej do wykonywania zadań ochrony zewnętrznych granic morskich Unii Europejskiej.

Otwarcie ofert zaplanowane jest na 23 września 2019 roku w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Termin realizacji zamówienia wyznaczono do 10 listopada 2022 roku.

Główne zadania jednostki to m.in. udział w połączonych wielozadaniowych operacjach morskich koordynowanych przez Agencję FRONTEX (EBCGA) i realizowanych we współpracy z innymi służbami wykonującymi zadania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa państwa i UE,, ujawnianie prób przekroczenia morskich granic UE wbrew obowiązującym przepisom, udział w akcjach ratowniczych SAR, w zwalczaniu klęsk żywiołowych, katastrof humanitarnych i innych zdarzeń na morzu,  sprawowanie nadzoru środkami wzrokowo-technicznymi nad obszarami morskim i egzekwowanie przestrzegania przez statki przepisów prawa obowiązujących na tych obszarach, a także współpraca ze statkami powietrznymi straży granicznych i przybrzeżnych UE celem budowania kompleksowego obrazu sytuacji nawodnej nadzorowanego akwenu.

Wymiary główne:

  • Długość jednostki (wg PRS) L 60-66 metrów
  • Zanurzenie jednostki T około 3,5 metra
  • Szerokość jednostki B nie mniej niż 10,5 metra
  • Wyporność jednostki D około 1000 ton
  • Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 21 węzłów

Podpis  ER