Pierwszy model autonomicznego statku został zbudowany w Szczecinie. W piątek pracownicy Akademii Morskiej zwodowali go i rozpoczęli testy na wodzie.

Prace nad modelem statku autonomicznego, który został zwodowany w piątek, rozpoczęły się na początku roku. Prowadzili je pracownicy katedry oceanotechniki i budowy okrętów Akademii Morskiej w Szczecinie. W marcu gotowy był już model jednostki i rozpoczęto budowę kadłuba. Prof. Tadeusz Szelangiewicz, kierownik katedry zapowiadał w czerwcu, że model będzie wyposażony w ekologiczny napęd elektryczny, a do zasilania wykorzystane zostaną m.in. ogniwa fotowoltaiczne oraz ogniwa paliwowe.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy powstał prototypowy model statku. Mierzy on 3,15 m długości, 0,46 szerokości. Jego zanurzenie to 0,17 m, a wyporność wynosi 160 kg. W ostatni piątek rozpoczęły się próby modelu na wodzie, a podczas model został dociążony 100-kilogramowym balastem. Wodowanie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie. Model jest wyposażony w napęd, system zasilania oraz systemy zdalnego bezprzewodowego sterowania oraz telemetrii.

Zobacz też: Turk Stream: gaz popłynie przez Morze Czarne na początku 2020 roku.

Akademia Morska podkreśliła w komunikacie, że wodowanie modelu zamyka pierwszy etap projektu, który obejmował stworzenie projektu oraz zbudowanie modelu, wyposażenie go w napęd i zainstalowanie systemy zasilania, zamontowanie systemu zdalnego sterowania i telemetrii oraz sprawdzenie działania wszystkich systemów modelu na wodzie.

To jednak nie koniec prac nad modelami bezzałogowych jednostek. Akademia Morska w Szczecinie podała, że następne kroki to instalacja czujników do pomiaru pozycji, prędkości kursu, odległości od nabrzeża lub innych obiektów. Opracowany zostanie też matematyczny model do sterowania statkiem. Model ten również zostanie zweryfikowany podczas prób na wodzie. Poza tym akademia zamierza zbudować i zainstalować specjalnym komputerowy system autonomicznego sterowania statkiem. Akademia Morska poinformowała również, że dalsze prace będą obejmowały również opracowanie procedur komunikacji pomiędzy statkami autonomicznymi. Co więcej, kontynuowane będą badania na rzeczywistym modelu oraz na symulatorze komputerowym. Ten ostatni powstanie w laboratoriach katedry oceanotechniki i budowy okrętów Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zobacz też: Gazprom będzie produkował LNG nad Bałtykiem. Pomoże mu Shell.

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. Wojciech Ślączka podkreśla, że wkrótce w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego zostanie zbudowane Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających i właśnie tam powstaną kolejne modele statków autonomicznych, które będą służyć do prowadzenia badań nad nowymi technologiami.

– Dziś wodujemy pierwszy taki model powstały w Akademii Morskiej, ale już wkrótce w CEOP zaprojektujemy i zbudujemy kolejne redukcyjne modele statków, tym razem już wielkoskalowe, tj. o długości powyżej 10 metrów – podczas wodowania powiedział rektor Akademii Morskiej w Szczecinie.

Podpis: am

Przemysł stoczniowy – więcej wiadomości z branży znajdziesz tutaj.