Foto. Twitter

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został opracowany projekt specustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, poinformowała wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa.

“Głównym celem projektu jest wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które pozwolą na uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem do realizacji i realizacją inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, czyli przedsięwzięć obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę lub zmianę sposobu użytkowania urządzeń wodnych, mających na celu zachowanie, tworzenie i odtworzenie systemów retencji wód lub zapobieganie obniżaniu poziomu wód powierzchniowych i podziemnych” – napisała Moskwa w odpowiedzi na interpelację poselską.

W jej ocenie, “uchwalenie […] tej ustawy pozwoli na szybkie rozpoczęcie budowy obiektów służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, co w bezpośredni sposób przyczyni się do ograniczenia skutków suszy dla gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska”.

Ustawa ma przyśpieszyć realizację inwestycji w zakresie małej retencji.

Projekt konsultowany jest z innymi resortami i jednostkami im podległymi, jest kompatybilny z unijną ramową dyrektywą wodną, transponowaną do polskiego prawodawstwa ustawą prawo wodne.

Źródło: ISBnews