Rada nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w Szczecinie ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. Handlowych. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 5 września, a otwarcie zgłoszeń nastąpi 12 września  2019 roku.

Obecnie w skład zarządu stoczni Gryfia wchodzą prezes Artur Trzeciakowski oraz członek zarządu Jarosław Borek.

Morska Stocznia Remontowa Gryfia  powstała w wyniku połączenia dwóch zachodniopomorskich zakładów w Szczecinie i Świnoujściu, które od września 2013 roku prowadzą działalność operacyjną jako jedna spółka.

Stocznia  oferuje usługi z zakresie remontów, przebudowy i budowy nowych jednostek. Wykonuje remonty awaryjne i przeglądy klasowe statków. Od ponad 15 lat jest również producentem konstrukcji stalowych offshore.

Lokalizacja obu zakładów w pobliżu granicy z Niemcami zapewnia łatwy transport urządzeń i części zamiennych od dostawców z Europy Zachodniej oraz szybki dojazd specjalistycznych serwisów. W przypadku produkcji konstrukcji stalowych dogodny transport gotowych modułów na główne rynki w Europie Zachodniej.

MSR Gryfia dysponuje łącznie sześcioma dokami pływającymi w Szczecinie i Świnoujściu, w tym jednym z najnowszych i największych w Polsce – dokiem nr 5 o nośności 17 000 ton, który pozwala na dokowanie statków do 40 000 DWT. Ponadto remonty mniejszych statków wykonywane są na trzech pontonach.

Podpis   ER