Niemiecka spółka Muehlhan AG opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 r.

„Od stycznia do marca 2018 r. Muehlhan AG osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 55,9 mln euro (rok ubiegły: 55,8 mln euro) oraz zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) w wysokości 0,9 mln euro (rok ubiegły: 1,2 mln euro)”, niemiecka spółka poinformowała w komunikacie.

Muehlhan zastrzega jednak, że każdego roku wyniki finansowe spółki za pierwszy kwartał są dość niskie i tak samo było w 2018 r.

Firma podała również, że saldo z działalności operacyjnej za pierwszy kwartał jest ujemne i wynosi -0,8 mln euro, przy czym w roku ubiegłbym saldo to było dodatnie i wynosiło 4,7 mln euro. Spółka tłumaczy ten fakt ubiegłorocznymi zniszczeniami w Holandii.

Z analiz Muehlhan wynika, że przychody spółki ze sprzedaży w Europie wzrosły w porównaniu z 2017 r. o 1,4 mln euro, do poziomu 42,5 mln euro. Z kolei przychody ze sprzedaży na Bliskim Wschodzie spadły rok do roku 0,8 mln euro i osiągnęły poziom 5,1 mln euro. Z kolei przychody ze sprzedaży w Ameryce Północnej niemal się nie zmieniły i w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosły 4,8 mln euro, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten miał wartość 4,7 mln euro.

„W pozostałej części świata trend biznesowy nieco się cofnął, a przychody ze sprzedaży spadły o 0,6 mln euro do 3,5 mln euro”, podała niemiecka firma.

W segmencie budowy oraz remontów statków przychody Muehlhan w pierwszym kwartale 2018 r. spadły o 1,6 mln euro w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 r. i wyniosły 12,7 mln euro. Z kolei w segmencie „Oil & Gas” przychody spółki wzrosły do 18,4 mln euro (rok wcześniej: 15,1 mln euro). Segment energii odnawialnej wygenerował przychody ze sprzedaży na poziomie 4,5 mln euro, czyli o 3,1 mln euro mniej niż w pierwszym kwartale 2017 r. Segment „Przemysł/Infrastruktura” odnotował wzrost przychodów o 1,5 mln euro do poziomu 20,3 mln euro.

W komunikacie spółka przewiduje, że 2018 rok zamknie wynikiem 250 mln euro przychodów ze sprzedaży. Muehlhan spodziewa się także wzrostu EBIT w ujęciu rok do roku z 8,5 mln euro do 9,5 mln euro.

Pod koniec marca br. spółka podała skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 r. W ub.r. Muehlhan odnotowała 247,7 mln euro przychodów ze sprzedaży oraz 8,5 mln euro EBIT. Spółka zaproponowała akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,08 euro za akcję.