W dniu 2 września br. zmarł , członek Koła nr 6 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk

Od 1990 był ministrem obrony narodowej w rządach i Tadeusza Mazowieckiego w Jana Krzysztofa Bieleckiego. Stanowisko ministra obrony narodowej Piotr Kołodziejczyk sprawował ponownie w latach 1993–1994 w Rządzie Waldemara Pawlaka. Od 1956 do 1960 był słuchaczem na Wydziale Pokładowym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, po ukończeniu której otrzymał stopień podporucznika marynarki i tytuł zawodowy inżyniera nawigatora. Po otrzymaniu promocji oficerskiej rozpoczął służbę na kutrach torpedowych projektu 183 w 3 Brygadzie Kutrów Torpedowych w Gdyni. Pływał kolejno w załogach OORP KT-83, KT-87 oraz jako dowódca okrętu na ORP KT-88. Następnie, w 1962, został przeniesiony na kutry torpedowe 205. Był dowódcą działu rakietowo-artyleryjskiego na ORP “HEL” oraz zastępcą dowódcy okrętu i dowódcą okrętu na ORP “ELBLĄG”. W latach 1973–1977 pracował w Sztabie Marynarki Wojennej w Gdyni na stanowiskach pomocnika szefa wydziału, zastępcy szefa oddziału i szefa oddziału w Oddziale Rozpoznania. Od 1977 do 1978 dowodził Wydzieloną Grupą Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych na Wzgórzach Golan. W 1980 został dowódcą 3 Flotylli Okrętów imienia Komandora Bolesława Romanowskiego w Gdyni, a w 1983 szefem Sztabu – I zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej. W latach 1986–1989 był dowódcą Marynarki Wojennej. Pod koniec 1989 objął stanowisko szefa Głównego Zarządu Wychowawczego Wojska Polskiego. W 1984 mianowany kontradmirałem, a w 1989 wiceadmirałem. W latach 1989–1991 sprawował mandat posła na Sejm.

Cześć jego pamięci!

Podpis MD