Ze względu na zmniejszenie zagrożenia piractwem w Zatoce Gwinejskiej, władze Nigerii naciskają na zniesienie ubezpieczenia od ryzyka wojennego wymaganego od statków towarowych, zawijających do tego kraju.

Dyrektor generalny Nigeryjskiej Agencji Administracji i Bezpieczeństwa Morskiego (Nimasa) Bashir Jamoh wezwał międzynarodową społeczność żeglugową do obniżenia składek ubezpieczeniowych, twierdząc, że Nigeria wykazała wystarczające zaangażowanie w rozwiązanie problemu braku bezpieczeństwa morskiego na swoich wodach terytorialnych i obszaru Zatoki Gwinejskiej. “Dlatego zachęcamy międzynarodową społeczność żeglugową do ponownego przemyślenia kwestii ubezpieczenia od ryzyka wojennego ładunków zmierzających do naszych portów” – powiedział.

Bashir Jamoh dodał, że niedawne uruchomienie Zintegrowanej Infrastruktury Bezpieczeństwa Narodowego i Ochrony Szlaków Żeglugowych, znanej również jako Projekt Deep Blue, jest wyraźnym zobowiązaniem Nigerii do walki z plagą piractwa wzdłuż jej wybrzeży. 

W ramach projektu Nigeria zainwestowała 195 milionów dolarów w infrastrukturę wojskową i policyjną w celu zabezpieczenia obszarów morskich wzdłuż Zatoki Gwinejskiej – obszaru nękanego piractwem, napadami z bronią w ręku i innymi przestępstwami, mającymi miejsce na morzu.

Według Jamoha, od czasu rozmieszczenia aktywów projektu “Deep Blue” w lutym, co miesiąc odnotowuje się stały spadek ataków pirackich na wodach Nigerii. 

Władze Nigerii twierdzą, że chociaż piractwo na wodach tego kraju maleje, morskie firmy ubezpieczeniowe nadal żądają bardzo wysokich składek od statków przewożących ładunki do Nigerii. Raport Oceans Beyond Piracy’s 2020 pokazuje, że całkowity koszt dodatkowych składek z tytułu ubezpieczenia od ryzyka wojennego poniesiony przez statki płynące z Nigerii przez Zatokę Gwinejską wyniesie 55 mln USD w 2020 r., podczas gdy 35 proc. statków przepływających przez ten obszar posiadało również dodatkowe ubezpieczenie od porwania i okupu o łącznej wartości 100 mln USD.

Ubezpieczenie od ryzyka wojennego to rodzaj ubezpieczenia, które obejmuje szkody spowodowane działaniami wojennymi, w tym inwazją, powstaniem, rebelią oraz porwaniem. Składa się ono z dwóch elementów: odpowiedzialności cywilnej z tytułu ryzyka wojennego, która obejmuje osoby i przedmioty znajdujące się na statku i jest obliczana na podstawie kwoty odszkodowania, oraz kadłuba z tytułu ryzyka wojennego, który obejmuje sam statek i jest obliczany na podstawie jego wartości. Wysokość składki zależy od oczekiwanej stabilności bezpieczeństwa krajów, do których statek będzie zmierzał z towarem.

Afryka Zachodnia stała się globalnym punktem zapalnym dla piractwa, a Międzynarodowe Biuro Morskie w 2020 roku odnotowało 90 prób i udanych ataków pirackich. W pierwszych trzech miesiącach tego roku Zatoka Gwinejska była miejscem prawie połowy wszystkich zgłoszonych incydentów piractwa (43%).

Całkowity koszt ekonomiczny piractwa w Afryce Zachodniej został oszacowany na kwotę 2,3 miliarda dolarów w trzyletnim okresie od 2015 do 2017 roku, co stanowi roczną stratę w wysokości prawie 800 milionów dolarów.

Podpis: MD

https://portalstoczniowy.pl/category/marynarka-bezpieczenstwo/