Offshore Morska Farma Wiatrowa / Portal Stoczniowy

Spółki Global Tech I Offshore Wind GmbH i Ocean Breeze Energy Gmbh ogłosiły przetarg na zabezpieczenie statków do obsługi morskich farm wiatrowych Global Tech I oraz Bard Offshore 1 na niemieckim Morzu Północnym.

Chodzi o statki dostawcze do przewozu kontenerów oraz drobnicy i towarów niezabezpieczonych. Firmy szukają jednostek, które będą służyły do przewozu towarów na trasie pomiędzy Emden a farmami.

Spółki, które rozpisały przetarg, chcą, żeby każdy ze statków miał minimum 400 m kw. powierzchni pokładowej oraz zbiornik na MGO o pojemności minimalnej 150 m sześć. Statki muszą mieć także możliwość transportu 12 x 10 kontenerów offshore.

Statki muszą być wyposażone w system dynamicznego pozycjonowania DP1. Firma zamawiające podają, że pojedyncza podróż do jednej z dwóch farm wiatrowych lub podróż do obu z nich będzie realizowana z częstotliwością raz na dwa do czterech tygodni i zazwyczaj będzie obejmowała także transport kontenerów offshore.

Zobacz też: AIDAnova: pierwszy wycieczkowiec z napędem LNG ochrzczony w Papenburgu.

Chętni wykonawcy mają czas na złożenie ofert do 2 października, do godziny 12:00 czasu lokalnego. Wedle informacji przekazanych przez spółki, realizacja rocznej umowy ma rozpocząć się 1 kwietnia przyszłego roku. Kontrakt będzie zawierał klauzulę umożliwiającą trzykrotne przedłużenia umowy o dwanaście miesięcy, tak aby maksymalny okres jej obowiązywania wynosił cztery lata.

Morska farma wiatrowa Global Tech I o mocy 400MW położona jest 140 km od Emden na terenie niemieckiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Składa się ona z 80 turbin wiatrowych 5MW AREVA M5000-116, które funkcjonują od 2015 roku. Z kolei farma wiatrowa BARD Offshore 1 o mocy 400 MW to pierwsza komercyjna morska farma wiatrowa na niemieckim Morzu Północnym. Ona również składa się z 80 turbin o mocy 5 MW. Niedawno w Niemczech świętowano pięciolecie funkcjonowania tej farmy, o czym już pisaliśmy na Portalu Stoczniowym.

Zobacz też: BARD Offshore 1: pięć lat niemieckiej morskiej farmy wiatrowej.

Podpis: tz

Morskie farmy wiatrowe – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.